Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

29 april 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Övriga handlingar

Meddelanden
Initiativärende 8-2021 om psykisk ohälsa och självmordsförsök
Initiativärende 9-2021 om omstartsprogram för Norrbotten efter coronapandemin
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-02-23
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-01-26
Remiss - Struktur för ökad motståndskraft
Remiss - Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Remiss - En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården
Remiss - Justering av avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel
Remiss - När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
Remiss - Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
Remiss - Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
Remiss - Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och andra trygghetssystem
Remiss - God och nära vård - Rätt till psykisk hälsa
Remiss - Kompletterande regler till EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Beslut - Begäran om aktivering av krislägesavtalet
Skrivelse - Revisionsrapport Jämförande PM, Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster
Revisionsrapport - Jämförande PM, Granskning av 1177 Vårdguidens tjänster
Revisionsrapport - Översiktlig arbetsmiljögranskning BD Pop AB
Revisionsrapport - Översiktlig arbetsmiljögranskning Investeringar i Norrbotten AB
Revisionsrapport - Översiktlig arbetsmiljögranskning Stiftelsen Àjtte
Revisionsrapport - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Energikontor Norr AB
Revisionsrapport - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Filmpool Nord AB
Revisionsrapport - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Stiftelsen Norrbottensteatern
Skrivelse - Revisionsrapport Grundläggande granskning av sjukvårdsberedningen 2020
Revisionsrapport Grundläggande granskning av sjukvårdsberedningen 2020
Skrivelse - Revisionsrapport Grundläggande granskning av uppdragsberedningen 2020
Revisionsrapport Grundläggande granskning av uppdragsberedningen 2020
Skrivelse - Revisionsrapport Grundläggande granskning av patientnämnden 2020
Revisionsrapport Grundläggande granskning av patientnämnden 2020
Skrivelse - Revisionsrapport Grundläggande granskning av regionstyrelsen 2020
Revisionsrapport Grundläggande granskning av regionstyrelsen 2020
Skrivelse - Revisionsrapport om regler vid resor - tillämpning och intern kontroll
Revisionsrapport om regler vid resor - tillämpning och intern kontroll
Skrivelse - Revisionsrapport om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Revisionsrapport om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Skrivelse - Revisionsrapport om cancervården - standardiserade vårdförlopp
Revisionsrapport om cancervården - standardiserade vårdförlopp
Skrivelse - Revisionsrapport om IT- och cybersäkerhet samt GDPR-anpassning
Revisionsrapport om IT- och cybersäkerhet samt GDPR-anpassning
Skrivelse - Revisionsrapport om säkring och kontroll av arbetet mot våld i nära relationer
Revisionsrapport om säkring och kontroll av arbetet mot våld i nära relationer
Skrivelse - Revisionsrapport om palliativ vård - uppföljande granskning
Revisionsrapport om palliativ vård - uppföljande granskning

Delegationsbeslut
Bilaga - Omplacering av personal från privat aktör verksam inom vårdvalet till regionens covid-vård i Gällivare
Bilaga - Upphandlingsbeslut 2021-02-26 - 2021-03-30

Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören
Bilaga - återrapportering

Regiondirektörens rapport
Bilaga - Personalrapport mars 2021
Bilaga - Ekonomirapport mars 2021
Bilaga - Produktion och tillgänglighet mars 2021
Bilaga - Uppföljning vårdval mars 2021