Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Regionstyrelsen utskott Nära vård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Regionstyrelsens utskott för Nära vård har till uppgift att strategiskt driva, möjliggöra och följa upp omställningen till Nära vård. Utskottet ska arbeta utifrån den målbild som regionfullmäktige fastställt.

Utskottet har till uppgift att hantera övergripande frågor gällande nationella överenskommelser som stärker en god och nära vård och psykisk hälsa. Utskottet ska även följa upp Region Norrbottens arbete med nämnda överenskommelser.

Utskottet beslutar i ärenden som överlämnats till utskottet och i den utsträckning som framgår av regionstyrelsens delegationsordning. Utskottet kan vid behov föreslå att regionstyrelsen vidtar åtgärder.


Ledamöter och reglemente

 

Utskottets ledamöter och ersättare

Reglemente för regionstyrelsen utskott för Nära vård

 

 

Sammanträdesplan för 2022

Fredag 26 augusti kl. 10.00–12.00

Måndag 26 september kl. 10.00–12.00

Måndag 24 oktober kl. 13.00–15.00

Måndag 21 november kl. 15.00–17.00

Måndag 19 december kl. 10.00–12.00

 

Utskottets sekreterare
Anette Kihlström-Selberg

Kanslienheten
Region Norrbotten

E-post: kanslisekreterarna@norrbotten.se

 

 

 

22 juli 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering