Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Barn- och ungdomshabiliteringens uppdrag

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Barn- och ungdomshabiliteringens mål och uppdrag är att en person med funktionsnedsättning ska uppnå bästa möjliga levnadssituation men också att förebygga framtida ohälsa genom att främja att aktiviteterna i vardagen fungerar. Habiliterande insatser syftar inte till att bota funktionsnedsättningen utan till att ge råd, stöd och verktyg för att bibehålla och utveckla förmågor för att underlätta vardagen för både barn/ungdom och familj.

Vardagsfungerande - att få det dagliga livet att fungera

Konkreta exempel på vad vi jobbar med:

- Utredningar och bedömningar av barnets förmågor inom motorik, kognition, kommunikation och socialt samspel. Vi kartlägger även barnets medicinska hälsa samt sociala nätverk.

- Habiliteringen kan ge strategier, rådgivning, hjälpmedel, utbildning, handledning och träningsinstruktioner till barnet och dess nätverk inom exempelvis:

 • Sömn
 • Äta/dricka
 • Toalettsituation
 • Kommunikation
 • Förflyttning
 • Personlig hygien
 • Socialt samspel
 • Fysisk aktivitet
 • Av- och påklädning
 • Lek
 • Tidsuppfattning
 • Problemskapande beteende
 • Självständighet

- Habiliteringen kan också vid behov informera om samhällsstödjande insatser såsom LSS, försäkringskassa och socialtjänst samt remittera till andra specialiteter inom sjukvården såsom barn- och ungdomspsykiatri, ortopedklinik och dietistmottagning. Skolfrågor hänvisas skola, elevhälsa samt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

28 januari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering