Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Information om Beroendecentrum, Sunderby sjukhus

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Med anledning av Coronaviruset har verksamheten vid Beroendecentrum, Sunderby sjukhus tillfälligt anpassats för att möta det nya vårdbehovet hos patienterna.

Beroendecentrum utgör för närvarande, tillsammans med den psykiatriska vårdavdelningen 32, en och samma psykiatriska vårdavdelning. För att kunna behandla patienter som är smittade med Covid-19, patienter med misstänkt Covid-19 och patienter utan någon Covid -19 smitta på ett patientsäkert sätt har avdelningen delats upp i mindre enheter.

Patienter som tas emot är patienter med

  • akut försämring av sin psykiska hälsa med behov av inneliggande vård med stöd av HSL eller LPT
  • patienter som allvarligt riskerar sitt liv eller sin hälsa på grund av svår abstinens
  • patienter som omhändertagits enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och där vården bedöms inledas på sjukhus.

Beroendecentrum har för tillfället inga möjligheter att ta emot patienter som tillsammans med socialförvaltningen planerat för insatser efter genomförd abstinensbehandling. Det innebär att patienter med remisser från socialförvaltningen inte kan erbjudas inneliggande vård i väntan på behandlingsinsatser i Öppenvård eller på behandlingshem.

Bedömning av vårdbehovet görs av läkare på den psykiatriska jourmottagningen.

Mottagningen för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, LARO-mottagningen, vid Sunderby sjukhus är för tillfället flyttat till LARO-mottagningarna i Luleå och Boden.

För mer information

Tel: 0920-714 28

7 april 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering