Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Vårdtiden

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • En slutenvårdsplan görs som beskriver vad som ska hända under vårdtiden på Beroendecentrum. Ofta är behandlingsplanen utgångspunkten för planen. Vårdtidens längd är avhängigt behovet av abstinensbehandling och när vårdinsatsen kan inledas.
  • Om det finns behov och önskemål hos patienten om att en planering kring den fortsatta rehabiliteringen görs kan en samordnad individuell plan (SIP) upprättas under vårdtiden.
  • Även nätverksmöten där patientens olika vårdgivare,stödpersoner och anhöriga medverkar kan anordnas under vårdtiden.
  • Abstinensbehandlingen sker genom läkemedel. Läkaren på avdelningen är den som har det yttersta ansvaret för abstinensbehandlingen.
  • Om det framkommer att patienten har behov av annan medicinsk vård vid annan vårdavdelning på Sunderby sjukhus försöker vi samordna så att medicinska vården sker när patienten är inneliggande på Beroendecentrum.

25 februari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering