Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Tolkcentralens verksamhet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Tolkcentalen är en länsövergripande verksamhet som erbjuder kostnadsfri tolkservice till alla hörselskadade, döva, dövblinda och hörande i Region Norrbotten, mellan svenska och svenskt teckenspråk.

Tolk kan beställas till alla vardagliga situationer som tex. sjukvård, tandläkare, familjeangelägenhter och fritid.

Våra tolkar har tystnadsplikt/sekretess och tolkar samtalen objektivt och opartiskt. 
Påminner om att boka tolk i god tid samt att eventuella avbokningar sker i så god tid som möjligt.

Varför behövs tolk?

Använder du tolk ökar din tillgänglighet och trygghet och du får utifrån dina förutsättningar möjlighet till större delaktighet i samhället. Både hörande och döva/hörselskadade är i lika stort behov av tolk för att kunna kommunicera med varandra.

Hur fungerar det i en tolksituation?

Några saker är viktiga att tänka på då du använder tolk:

 • Vänd dig till din samtalspartner då du pratar - inte till tolken.
 • Fråga inte om tolkens åsikter - tolken är där för att göra kommunikationen möjlig.
 • Tala som vanligt, med naturliga pauser.
 • Om ni är flera personer - tala en i taget.
 • Tänk på att din arbetsplats tillfälligt även blir tolkens.
 • Lämna gärna förberedelsematerial till Tolkcentralen.
 • Om du är osäker på hur tolkningen ska fungera - be tolken om information.

Olika typer av tolkar

På Region Norrbottens tolkcentral finns tillgång till vuxendövtolk, dövblindtolk och teckenspråkstolk. Dessa är utbildade att tolka till hörselskadade, döva och dövblinda. Då situationen kräver det arbetar två tolkar växelvis.

Skriv- och TSS-tolk

En skriv- och TSS-tolk tolkar till hörselskadade och vuxendöva personer, som har svenska som sitt första språk och som efter språkinlärningen fått så grav hörselnedsättning att de har svårt att klara vanlig kommunikation. Tolkning sker i en riktning eftersom den hörselskadade/vuxendöve pratar själv, men behöver få andras tal tolkat till sig.

Olika tolkmetoder används beroende på tolkanvändarens önskemål.

Dövblindtolk

En dövblindtolk tolkar till personer med syn- och hörselnedsättning i olika grader och kombinationer. I brukargruppen finns både de som har svenska och de som har teckenspråk som första språk. Olika tolkmetoder används.

Även ledsagning och syntolkning ingår i dövblindtolkens uppgifter.

Teckenspråkstolk

En teckenspråkstolk tolkar till hörselskadade och döva som har teckenspråk som sitt första språk. Tolkning sker mellan svenska och teckenspråk.

Så här arbetar en tolk:

 • Tolkar i första person, det fill säga i jag-form.
 • Tolkar allt som sägs utan att lägga till eller dra ifrån.
 • Är tolkanvändarens öron, röst och ögon.
 • Har tystnadsplikt/sekretess.
 • Är neutral - deltar inte i samtalet utan gör det möjligt att föra ett samtal.

21 februari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Kontakt

Kontakta oss

Hälso- och sjukvårdslagen

"Landstinget/regionen ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget/regionen...
...tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och  hörselskadade."

Från Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)