Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Frågor och svar om patientavgifter

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

På den här sidan svarar vi på frågor som vi ofta får från våra patienter. Kanske du också hittar svaret på din fråga här?

Frågor om patientavgifter

Är det rimligt att det kostar lika mycket att besöka sjuksköterska som en läkare?

Idag sker en kompetensväxling inom sjukvården, en uppgift som idag görs av läkare kan imorgon göras av en sjuksköterska. Med enhetliga taxor ökar möjligheterna att kunna använda de olika kompetenserna som finns inom öppenvården på ett optimalt sätt. Detta gör att Region Norrbotten använder resurserna på det sätt som de behövs bäst.

Varför ska jag som dialyspatient betala avgift när det tidigare varit avgiftsbefriat?

Ett skäl till att införa nya nivåer för patientavgifter är att göra det mer rättvist och lika mellan olika patientgrupper. Alla som nyttjar vården omfattas av högkostnadsskyddet – när man betalat 1 100  kronor så har man rätt till avgiftsfri öppenvård.

Varför ska jag betala 200 kr för att prova ut en hörapparat nu när jag tidigare kunna göra det gratis?

Ett skäl till att införa nya nivåer för patientavgifter är att göra det mer rättvist och lika mellan olika patientgrupper. Alla som nyttjar vården omfattas av högkostnadsskyddet – när man betalat 1 100  kronor så har man rätt till avgiftsfri öppenvård.

Om jag är inlagd på sjukhus för en sjukdom men måste besöka läkare för annan åkomma, vad gäller då?

Om man besöker öppenvården för samma sjukdom som man ligger inne för så betalar man ingen avgift, är det däremot en annan sjukdom man besöker öppenvård för betalar man patientavgift för det besöket.

Varför får jag en faktura på 100 kronor när jag redan har betalat 300 kronor?

100 kronor är för att du har legat inne (slutenvård), medan 300 kronor är kostnaden för besöket vid akuten (öppenvård).

Jag lades in den 10:e på eftermiddagen och blev utskriven den 15:e. Varför ska jag betala för den 10:e?

Inskrivningsdagen och utskrivningsdagen räknas tillsammans som en dag. På fakturan ser det dock ut som att du betalar för inskrivningsdagen och inte för utskrivningsdagen.

Jag betalade kontant på hälsocentralen och fick sedan remiss till sjukhuset samma dag. Måste jag betala patientavgift även på sjukhuset?

Nej, du betalar bara en patientavgift inom 24 timmar för samma åkomma. 

Frågor om frikort

Hur vet jag när jag nått till frikortsnivån?

Dina besök registreras och bevakas automatiskt och när du har rätt till frikort skickas det till dig med posten. Vid besök hos en privat vårdgivare kan det vara så att du behöver spara ditt kvitto i fall vårdgivaren inte har anslutit sig till den elektroniska frikortstjänsten.

Jag fick frikort den 1/1 2016. Varför har jag inte fria läkarbesök till 1/1 2017?

Frikortsperioden räknas från den första stämpeln i högkostnadskortet, inte från det datum då du fick ditt frikort.

Varför får jag en faktura för tiden jag vårdats på sjukhus när jag har frikort?

Frikortet gäller inte när du ligger inne på sjukhus, det kostar 100 kronor per dygn.

Jag har frikort, gäller det även i Umeå?

Ja, det gäller i hela Sverige. Det är viktigt att du tar med ditt frikort och visar upp om du besöker en vårdinrättning i annat län.

Det verkar som att det blivit något fel gällande mitt högkostnadsskydd, vem kontaktar jag?

Kontakta patientkontoret eller besök närmaste hälsocentral. 

Frågor om betalning

Varför har ni 20 förfallodagar?

År 2010 fattades ett politiskt beslut att ändra antalet förfallodagar för privatpersoner från 30 dagar till 20 dagar.

Kan jag delbetala?

Ja, vill du dela upp en faktura kontaktar du patientkontoret. Skicka gärna ett mejl till patientkontoret@norrbotten.se med fakturanummer och dina önskemål om hur du vill dela upp betalningen.

Varför har min faktura gått till inkasso?

Region Norrbotten har beslutat att inte skicka ut påminnelser, fakturorna märks med information om att fakturan går direkt till inkasso om betalning uteblir.

Om jag inte har råd att betala 500 kr för ambulans, vad händer då?

Du kan alltid välja att avbetala din vårdavgift. Vi erbjuder alla våra patienter att delbetala via faktura. 

Frågor om ambulans

Varför måste jag betala för ambulans?

Anledningen till att en avgift för ambulans införs är att ambulansen inte bara är en transport, utan den är bemannad med legitimerad personal som ger patienten en sjukvårdande behandling.

Om jag transporteras med ambulans från hälsocentralen till ett sjukhus, ska jag betala 500 kr då?

Nej, ambulansavgift gäller enbart vid primärtransporter – inte när du transporteras mellan vårdinrättningar. 

Varför måste jag betala för ambulanstransport? Ingår inte det i skatten?

Landsting/regioner och kommuner har vid sidan av skatten möjlighet att finansiera sin verksamhet med avgifter. Enligt kommunallagen får landsting/regioner och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Det är dock endast regionfullmäktige som kan besluta om vilka avgifter som ska gälla inom Region Norrbotten.

Om jag åker ambulans till akuten, vad kostar det?

Då betalar du en avgift 500 kr, där ingår avgift för läkarbesök 300 på akuten. 

Frågor om vård i annat landsting/region

Vad kostar vård i annat landsting/region?

Du betalar den patientavgift som gäller för det landsting/region som du besöker. Resa och logi betalar du själv. 

Frågor om utländska patienter och avgifter

Jag betalade 200 kronor på hälsocentralen men nu har jag fått en faktura på ett högre belopp. Varför?

200 kronor är patientavgiften som alla betalar oavsett medborgarskap. Är du inte svensk medborgare kostar läkarbesöket den faktiska kostnaden utöver patientavgiften. Kan du visa upp ett giltigt EU-kort, eller har uppehållstillstånd och är folkbokförd i Sverige, behöver du dock inte betala den högre kostnaden. För vissa länder gäller även "intyg om rätt till vård i Sverige", pass, arbetsgivarintyg (för individer från konventionsländer).Patienter från andra nordiska länder behöver heller inte betala den extra avgiften så länge de uppger sin fullständiga hemadress. 

19 februari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt:

E-post: patientkontoret@norrbotten.se

Patientavgifter och fakturafrågor
Telefon: 0921-670 50

Sjukresor
Telefon: 0921-670 50