Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sjukresor

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Har du rätt till bidrag för din resa till sjukhuset? Region Norrbotten ger bidrag för sjukresor, både vid besök hos egna vårdgivare och besök till privata vårdgivare som har avtal med Region Norrbotten. Nästan alla typer av sjukbesök ger dig rätt till bidrag.

banner sjukresor 
Nästan alla typer av vårdbesök ger dig rätt till bidrag till sjukresa. Det vanligaste är besök hos läkare, tandläkare och sjukgymnast.

Normalt får du bidrag för högst resesträckan mellan din folkbokföringsadress och sjukhus eller hälsocentral inom din kommun. När du besöker tandvård får du resebidrag för resan till närmaste folktandvård. Vid specialisttandvård inom Region Norrbotten får du resebidrag oavsett klinik. 

När du besöker privat sjukgymnast eller privat allmänläkare får du bidrag för resan motsvarande till närmaste hälsocentral.

Vilka har rätt till resebidrag:

 • Folkbokförda i Norrbottens län och försäkrade enligt lagen om allmän försäkring.
 • Utlandssvenskar och utländska medborgare från EU/EES-land eller konventionsland när vårdbehovet uppstått vid vistelse i länet.
 • Asylsökande som har rätt till ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande.

Egenavgift

Du betalar egenavgift för sjukresor per enkel resa:

 • 125 kr med egen bil, snöskoter, båt, hydrokpter
 • 200 kr med taxi, specialfordon, liggande transport
 • 200 kr med flyg

Om kostnaden för resan överstiger egenavgiften ersätter regionen det överstigande beloppet.

Vid följande tillfällen behöver patienten inte betala egenavgift: 

 • För vård inom barn- och ungdomspsykiatrin
 • För vård inom barnhabilitering.
 • Vid läkarundersökningar för intyg begärda av Försäkringskassan och då patienten har frikort för sjukresor. 

Vi ersätter det billigaste färdsättet

Du får bidrag för billigaste färdsättet, det vill säga buss, tåg och egen bil. För att du ska få bidrag måste resesträckan vara mer än 84 km enkel väg om du åker bil. Region Norrbotten ger bidrag för resor med egen bil med 15 kr/mil. För mindre vanliga färdmedel som snöskoter, båt och hydrokopter ges bidrag med 30 kr/mil.

Besök som inte ger rätt till sjukresebidrag

 • Intyg, förebyggande hälso och sjukvård samt vaccination.
 • Mödra- och barnhälsovård hos annan vårdpersonal än läkare.
 • Gynekologisk cellprovskontroll och mammografisk hälsokontroll.
 • Blodgivning, föräldrautbildning och rökavvänjningsgrupper.

Det finns även annat som inte ger sjukresebidrag. Fråga vårdpersonalen om du är osäker på om du får sjukresan betald.

Tillfälligt utökad ersättning för resor i samband med tandvård

Region Norrbotten höjer resebidraget från 15 kr per mil till 18,50 kr per mil för resor med egen bil i samband med tandvårdsbesök. Beslutet gäller from 2021-08-01 till och med 2022-10-31.

23 maj 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Boka sjukresa

Telefon

Boka sjukresa med taxi eller komfortbuss via Beställningscentralen senast två dagar före besöket på dagtid 8-17, med undantag för akuta resor.
Tel: 020-96 00 96

Boka sjukresa med tåg eller flyg via Beställningscentralen
Tel: 020-96 00 96

Kontakt vid frågor om sjukresebidrag

Ekonomistöd: 0921-670 50
E-post: patientkontoret@norrbotten.se

Postadress

Region Norrbotten
Sjukresor
Box 506
961 28  Boden

Faxnummer

Tel: 0921-671 35