Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Bakgrund till om- och tillbyggnad av Sunderby sjukhus

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den 1 september 1999 invigdes Sunderby sjukhus. Planeringen av sjukhuset pågick flera år före invigningen och lägger man ihop åren är sjukhuset mer än 20 år gammalt.

20 år - det är en relativt lång tid inom hälso- och sjukvården. Mycket har hänt under den tiden, både på nationell nivå och inom sjukvården i Norrbotten.

Ny verksamhet vid sjukhuset

Nya behandlingsmetoder ställer nya krav på lokalerna och nya verksamheter har tillkommit. Sunderby sjukhus, som både är ett närsjukhus för Luleå/Bodenområdet och ett kompetenscentrum för hela länet, har successivt kommit att spela en allt viktigare roll inom sjukvården, både i länet och bland de fyra nordligaste länen. Exempel på detta är den läkarutbildning som förlagts till sjukhuset och den hemtagning av specialistsjukvård som inneburit att många patienter, som tidigare varit tvungna att åka till Umeå för att få behandling, nu kan få detta på sitt hemsjukhus.

Kompakt sjukhus

Sunderby sjukhus byggdes kompakt och yteffektivt, anpassat till de förutsättningar som rådde då. Redan vid planeringen stod det också klart att förutsättningarna för framtida utbyggnader var begränsade. Trots detta har betydande förändringar skett vad gäller verksamhetens struktur inom sjukhuset, men också inom länet. Det har inneburit att sjukhuset idag bedriver en större andel av länets sjukvård än när sjukhuset togs i full drift i februari 2000.

Utvecklingsplan 2013

Det är i korthet bakgrunden till att landstingsstyrelsen 2007 beslutade om en översyn av verksamhet och lokalanvändning vid Sunderby sjukhus. Arbetet resulterade i en utvecklingsplan som fastställdes 2009. Planen reviderades några år senare och i april 2013 var den nya utvecklingsplanen klar. I den fastställs i stora drag vad som ska hända med om- och tillbyggnaden under de närmaste åren. Utvecklingsplan Sunderby sjukhus 2013

Till startsidan

3 april 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering