Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Covid-19 - vaccination

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten har i samarbete med kommunerna påbörjat vaccination mot covid-19 i länet.

Vi planerar för en löpande vaccination under det första halvåret av år 2021. Att vaccinera sig kommer att vara gratis och frivilligt. Du kan inte boka tid för vaccinering nu, vi kommer att informera när du kan göra det.

Vaccin mot covid-19

På 1177.se kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och om hur vaccination mot covid-19 kommer att gå till. Innehållet uppdateras i takt med att det kommer mer information. Här hittar du det mesta du behöver veta inför vaccinationen.

Om vaccin mot covid-19 - 1177.se

Vaccinering

Hur vaccinationen kommer att gå till för olika grupper av personer är ännu inte klart i detalj. På 1177.se kan du läsa mer om hur det kommer att gå till i Norrbotten.

Vaccination mot covid-19 - 1177.se

Frågor och svar

Det dyker även upp andra frågor kring vaccinationen. Svar på de vanligaste frågorna finns också att hitta på 1177.se

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 - 1177.se

Faserna

Region Norrbotten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vaccinerar de personer som riskerar bli allvarligt sjuka först:

Fas 1 (startade 27 december 2020)

I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande riskgrupper:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer.
 • Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten.

Fas 2 (Startade 22 februari 2021)

Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:

 • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
 • Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.
 • Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
 • Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter.

Alla som är 65 år eller äldre får ett brev med erbjudande om vaccination när det är dags att boka tid. Bokning sker genom att logga in på 1177.se eller via telefonbokning.

Det går inte att ringa för att boka tid innan du fått brevet med erbjudandet. Där finns ett särskilt nummer för tidsbokning.

Bokning av vaccination mot covid-19 - 1177.se

Övriga blir kontaktade genom kommunens vård och omsorg eller via vården.

Fas 3 (beräknas starta mars 2021)

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
  Downs syndrom.

Fas 4 (beräknas starta april 2021)

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna.

Regionens mål är att så många som möjligt som är 18 år eller äldre som befinner sig i Norrbotten ska ha blivit vaccinerade innan sista juni 2021.

I vaccinationslokalen

Filmen visar hur det går till och vad som händer vid ett besök i en vaccinationslokal. Personen i filmen vaccinerades inte vid inspelningen.

 

4 mars 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Andra språk – Other languages

Här finns samlade länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta. Även lättläst svenska och teckenspråk. English: Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.

Andra språk/other languages - krisinformation.se

Information till företag

Företag som har erbjudanden till Region Norrbotten i samband med vaccination mot covid-19 kan höra av sig till Service Direkt.

Telefon: 0920-712 12
Telefontid: mån-fre 08:00-16:00
E-post dygnet runt: servicedirekt@norrbotten.se