Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Diehtojuohkin ođđa coronavirusis

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbottena Guovlu čuovvu dárkilit dáhpáhusovdáneami, lea aktavuohta vásttolaš eiseválddiiguin ja čuovvu sin ávžžuhusaid go guoská ođđa coronavirusa ja dávdda covid-19.

Ná bissehat njoammumaviiduma

 • Biso ruovttus ale mana bargui dehe skuvlii ja vealtte sosiálaaktavuođaid jus dus leat vuoigŋanváttisvuođat,feber dehe gosahat .
 • Basa gieđaid dávjá sáibbuin ja čáziin. Geavtte giehtaspriitta.
 • Vealtte guoskamis ámadadjui dehe čalmmiide.
 • Norrbottena buohcceviesuin lea vuoimmis galledangieldu.
 • Jus leat skibas`-`riŋge álot 1177 dehe váldde aktavuođa Digitalen dan sajis ahte galledat buohcceviesus dehe vuostáváldimis.
  Digitalen

Jus dus lea sohppojuvvon galledeapmi divššus

Jus it sáhte boahtit galledeapmái lea dehálaš ahte gielddát. Dan dagat álkimusat čálistemiin 1177.se. Don it sáhte riŋget 1177 galledeami gieldimii. Jus mii dárbbahit gieldit du galledeami mii váldit aktavuođa duinna.
1177.se

Ale riŋge dušši dihte 1177 ja 112

Veahket min doallat divššu telefovdnanummira rabasin daidda geat duođain dárbbahit.

Jus dus leat jearaldagat coronavirusis? Álgge dás:

 • Mana 1177.se dieđuid ja iešdikšun ráđiid oažžumii
  1177.se
 • Krisinformation.se dárkilis diehtojuohkimii eiseválddiin.
  Krisinformation.se
 • Telefovdnanummir 113 13 almmolaš jearaldagaide.
 • Jus dus leat beare vilostuvvandávdamearkkat biso ruovttus dassážiigo dearvvaštuvat. Jus oaččut alla febera,vuoigŋanváttisvuođaid dehe eanet duođalaš dávdamearkkaid vuoiŋŋahatinfekšuvdna riŋge 1177 dehe váldde aktavuođa Digitalen ovdalgo galledat buohcceviesus dehe vuostáváldimis.
  Digitalen

Leatgo dus jearaldagat duođaštusaš?

Dikšu ii váidalahtti sáhte veahkehit sierra duođaštusaiguin reaissuid dehe eará doaimmaid gieldimii dálá dili dihte mii guoská covid-19. Eatge mii sáhte addit duođaštusa ahte leat dearvvaš.

Ná mii bargat Norrbottena Guovllus

Norrbottena Njoammunsuojis lea bissovaš dárkkálnuhttimat Dearvvasvuođaeiseválddiiguin ja eará Ruoŧa guovlluiguin. Norrbottena Guovllus leat maid báikkálaččat váldon práksisat got eahpiduvvon ođđa coronavirus njoammun galgá gieđahallot vai eastala njoammumaviiduma.

19 mars 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering