Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Information från pressträff, 22 april

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Idag, 22 april, har Region Norrbotten hållit pressträff med anledning av corona-viruset. På pressträffen informerades om följande punkter.

 • Norrbotten har 210 konstaterade fall av covid-19. Mörkertalet är stort eftersom långt ifrån alla som har symtom provtas.
 • 38 personer vårdas på sjukhus. 14 får intensivvård. Gårdagens uppgift om 17 patienter inom intensivvården stämmer inte. Den höga siffran beror troligtvis på dubbelregistrering av patienter som flyttas mellan sjukhus.
 • Patienter som behöver intensivvård behöver vara inom intensivvården under lång tid, i genomsnitt strax över två veckor.
 • Region Norrbotten ser en liten ökning av hur många patienter som behöver intensivvård. Den ökningen baseras på personer som smittades veckan innan påsk.
 • Bland de konstaterade fallen finns 63 personer i äldreomsorg, de flesta på särskilda boenden.
 • Bland de konstaterade fallen finns 44 personer som arbetar inom sjukvården. Några har smittats utomlands, men de flesta har antingen smittats på jobbet eller på annan plats.
 • Den största riskgruppen för att bli svårt sjuk är personer som är 70 år eller äldre. Utöver det klassas följande som riskgrupp enligt Socialstyrelsen:
  • Aktiv cancersjukdom eller pågående behandling 
  • Flera diagnoser i kombination: hjärt-kärlsjukdom, hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom, kronisk lungsjukdom (annan än astma) eller  kronisk leversjukdom
  • Fetma (BMI 40 och däröver)
  • Neuromuskulär sjukdom (ex. Parkinson, MS, ALS)
  • Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktions-nedsättning)
  • Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet
 • I Norrbotten har 23 personer med diagnostiserad covid-19 avlidit.
  • Medelåldern för de avlidna är 81 år
  • Två av dem var yngre än 70 år
  • Patienterna uppfyllde flera riskfaktorer
  • 14 män, 9 kvinnor
  • 9 har bott på SÄBO, 5 har haft hemsjukvård/hemtjänst
 • Analysen av de prover som visar om en person har haft covid-19 och blivit immun behöver kalibreras ytterligare. Det gör att starten för den typen av testning blir uppskjuten.
 • Myndigheternas rekommendationer måste fortsätta följas för att inte smittspridningen i Norrbotten ska öka.
 • Region Norrbotten avråder därför från att samlas i stora grupper samband med Valborgsafton och första maj.
 • Den som blir svårt sjuk eller skadad ska söka vård på precis samma sätt som innan pandemin. Patienter som kommer till akutmottagningen behöver inte vara oroliga för att smittas i vården.
 • Om du har en bokad tid för provtagning eller något annat - kom på besöket. Bara personer som är prioriterade får en kallelse. 
 • Region Norrbotten håller på att lägga upp en plan för hur den vanliga vården ska kunna återupptas på bästa sätt när pandemin är över.

22 april 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering