Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressträff 5 februari klockan 10.00

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Med anledning av pandemin bjuder Region Norrbotten in till pressträff. På pressträffen presenteras läget i länet och aktuella frågor.

Presentation som visas på pressträffen.

På pressträffen informerades om följande:

 • Att antal personer som har behövt sjukhusvård och även avlidit har ökat i januari är en direkt konsekvens av att rekommendationerna inte följdes fullt ut under jul och nyår. En del har fått betala ett mycket högt pris och konsekvenserna har blivit stora.
 • Pandemin pågår fortfarande. Spridningen av den brittiska mutationen av covid-19 som just nu sker i Skellefteå är ett tydligt exempel på det.
  • Minst en person som bor i Norrbotten och jobbar i Skellefteå har insjuknat i covid-19. Analys av personens covid-prov är inte klart ännu och Region Norrbotten vet därför inte om personen har den brittiska mutationen.
  • Även om den brittiska mutationen inte är farligare än vanlig covid-19 så kan smittspridningen öka eftersom den nya mutationen är mer smittsam.
 • Alla måste följa rekommendationerna om hygien, avstånd samt att testa sig och stanna hemma vid sjukdom. Det är ett lagkrav att de som har eller misstänks ha covid-19 ska bete sig på ett sådant sätt att de inte smittar andra.
 • Smittskyddsläkare Anders Nystedts uppmaning till norrbottningarna är: "Norrbottningar - var trygga i er själva, säg nej till kalas och säg ifrån när andra ordnar festligheter. Åk inte på några resor, vi är mitt i en pandemi"
 • Vaccination mot covid-19 pågår i Norrbotten.
 • Vaccinen är testade på många människor och är säkra.
 • Alla som är 18 år och äldre kommer att erbjudas vaccin. Det handlar om 200 000 personer.
 • Folkhälsomyndigheten bestämmer prioritetsordningen för när olika grupper ska vaccineras. Region Norrbotten följer deras beslut. Det innebär att vaccinationen delas upp i fyra faser.
  Folkhälsomyndighetens prioritetsordning.
 • Just nu är vi i vaccinationens första fas, Fas 1, som omfattar knappt 22 500 personer.
  • Alla som bor på ett särskilt boende har nu erbjudits vaccin.
  • Vaccination i hemsjukvård är påbörjad i alla kommuner.
  • Vaccination inom hemtjänst är påbörjad i hälften av kommunerna.
  • Vaccinering av personal inom kommunal vård och omsorg pågår.
 • Fas 2 i vaccinationen startar i slutet av februari och omfattar:
  • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
  • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation de senaste 12 månaderna och deras hushållskontakter
  • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
  • personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först
  • personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare
 • I mars startar Fas 3 som omfattar:
  • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
  • personer i åldern 60–64 år
  • personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
  • personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer, till exempel hem- eller papperslösa.
 • Den sista fasen, Fas 4, omfattar personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser. Den fasen inleds i april.
 • När Fas 2 inleds kommer tid för vaccination att kunna bokas via 1177.se
  • Du som saknar bankId eller inte kan boka via 1177.se kan också ringa för att boka tid. Mer information om telefonnummer kommer senare.
  • Du som är 65 år och äldre kommer få ett brev hem med information om vaccinationen.
 • Från och med måndag går det att ställa frågor om vaccinationen via Digitalen.
 • Under 1900-talet har medellivslängden i västvärlden ökat stort. Den främsta anledningen till det är att människor har fått vaccin mot olika sjukdomar.
 • Under pandemin har Region Norrbotten bromsat operationsverksamheten. Under hösten kunde vården återupptas men fick återigen bromsas när andra vågen kom i november.
 • Just nu minskar vårdbehovet och idag vårdas två patienter med covid-19 inom intensivvården i Norrbotten.
 • Norrbotten står just nu inför ett vägval där vården förbereder för att kunna öka operationskapaciteten till 75 procent i början av mars. Om det kommer att gå att genomföra beror på hur väl rekommendationerna följs. Alla måste hjälpas åt.
 • Även inom närsjukvården kommer pausad vård att återupptas. Det omfattar till exempel screeningverksamhet med gynekologisk cellprovskontroll, mödra- och barnhälsovård samt årskontroller för personer med vissa kroniska sjukdomar.
  • När det blir din tur kommer du att få en kallelse från den hälsocentral eller mottagning där ditt besök ska ske.
 • Inom norra sjukvårdsregionen har en utredning startats för att se vilka resurser som finns och hur man kan samarbeta för att ta hand om den vårdskuld som har byggts upp under pandemin.
 • Sjukvården kommer att behöva vårda personer med covid-19 även efter att pandemin är över och det finns en plan för det.

 

5 februari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering