Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

När din partner slår dig

Tanya Jendersen

Kontaktperson

Tanya Jendersen, Verksamhetschef
Telefon: +46 (0) 70 233 00 38
E-post: tanya.jendersen@norrbotten.se

Blir du slagen eller misshandlad på något annat sätt? Sök genast stöd och hjälp.

Så här kan du få hjälp

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att alla människor i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver.

Rådgivning och samtal

Socialtjänsten kan bland annat erbjuda rådgivningssamtal. En socialsekreterare som har sekretess ger dig råd och stöd i personliga frågor. Socialsekreteraren hjälper dig även med familjerättslig rådgivning vid till exempel skilsmässa, vårdnads- och umgängesfrågor. Kontakta kommunens socialförvaltning på din hemort. Kontaktuppgifter till kommunerna finner du i länkmenyn "Mer på andra webbplatser" till höger.  

Ekonomisk hjälp

Saknar du inkomst som till exempel lön, sjukpenning och a-kassa? Eller har du av andra skäl hamnat i ekonomiska svårigheter? Då har du rätt att söka ekonomisk hjälp. Det prövas individuellt utifrån din situation.

Tillfällig övernattning

Har du blivit misshandlad - eller är rädd för att bli det och behöver akut hjälp för dig och dina barn? Då kan du få hjälp med tillfällig övernattning genom i första hand socialtjänsten och i vissa fall kvinnojouren. Det finns en social beredskap om du behöver hjälp efter kontorstid. Ring polisen (vakthavande befäl) så tar de kontakt med socialtjänsten i din kommun.

Ny bostad

Om du har svårigheter att ordna en ny lägenhet så kan du diskutera frågan med socialsekreteraren.

Kontaktpersoner

Du har möjlighet att få en kontaktperson, man eller kvinna, som på sin fritid kan vara till stöd och hjälp för dig och dina barn. Den som misshandlat dig kan också få en kontaktperson. För att få hjälp, kontakta socialtjänsten på din hemort.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen, som bygger på frivillighet och har sekretess, erbjuder dig bearbetning av samlevnadsproblem och kriser i olika livssituationer.

Lämna sidan

Sjukvården

Du kan känna förtroende för dem som jobbar inom sjukvården. Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt och sätter dig och dina barns behov allra främst.

Du får träffa en läkare som undersöker dig och dina skador. Skadorna dokumenteras i form av ett rättsintyg som utgör ett underlag vid den rättsliga processen.

Kontakta din hälsocentral eller jourcentral, vid akuta situationer ska du inte tveka att ringa 112 - SOS Alarm. För telefonnummer till sjukvården, se länkmenyn till höger på denna sida.

Kuratorer

Den som är inlagd eller går på behandling på sjukhus har möjlighet att själv eller via personal begära kontakt med kurator. Även närstående kan kontakta kurator. Kuratorns huvudsakliga uppgift är krisbehandling samt stöd- och motivationssamtal med patienter och närstående under kortare eller längre tid.

Vuxenpsykiatrisk verksamhet

I första hand ska du vända dig till din läkare på hälsocentralen när du mår psykiskt dåligt. På vårdcentralen får du kontakt samma dag du ringer. Du får en första hjälp i form av rådgivning och eventuellt också medicinering. När det inte är tillräckligt får du en remiss till vuxenpsykiatrin vid sjukhuset.

I akuta lägen kan du ringa psykiatrins rådgivningssköterska som ger dig råd och stöd dygnet runt. Sjukhusen i Gällivare, Sunderbyn och Piteå har specialiserad vuxenpsykiatri med psykiatrisk akutmottagning dit du kan åka dygnet runt. Du får gärna ta med dig någon närstående om det underlättar för dig. För kontaktinformaton, se "Vuxenpsykiatri" i länkmenyn till höger.

Barn- och ungdomspsykiatri

Det finns psykiatriska barn och ungdomsmottagningar i Luleå/Boden, Kalix, Gällivare och Piteå. Barn- och ungdomspsykiatrin är till för barn och ungdom i åldrarna noll till arton år och för deras familjer. Hit kan alla i familjen vända sig för att få hjälp i olika problemsituationer. Du får enklast kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin genom att ringa till dem direkt. Du behöver alltså inte gå via läkare för remiss. Behandlingen är kostnadsfri. För mer information se länkmenyn till höger. 

Kvinnojouren

Kvinnojouren är en fristående organisation - alltså ingen myndighet. Här finns kvinnor som vill hjälpa dig och dina barn vid rädsla, hotelser, misshandel och våldtäkt med mera. Till Kvinnojouren kan du ringa dygnet runt; du är anonym och du registreras inte.

Lämna sidan

Kvinnojourens uppgifter:

  • Att ge behövande kvinnor och barn tak över huvudet i nödsituationer
  • Att följa och stödja misshandlade kvinnor från den första kontakten till dess att de återigen är trygga och fungerar
  • Att ha en fungerande telefonjour
  • Att informera och utbilda vid behov
  • Att nå ut med information om föreningens arbete

För mer information om Kvinnojouren, se länkmenyn till höger.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation, religiöst och politiskt obunden, alltså ingen myndighet. Den består av stödpersoner som har viss utbildning i att hjälpa människor som varit utsatta för chockartade upplevelser som till exempel våldsbrott. Deras råd, stöd och hjälp är kostnadsfri. Stödpersonerna har avlagt tysthetslöfte. För kontaktuppgifter, se länkmenyn till höger.

17 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering