Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Piteå hälsocentral

Mottagning Piteå hälsocentral

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sjuksköterskeledd mottagning Piteå hälsocentral

Tidsbeställning, rådgivning, måndag-fredag 7:45-17:00
Telefon TeleQ: 0911-755 84, följ instruktionen 

Psykisk hälsa

Vid hälsocentralen finns ett tvärprofessionellt team som arbetar för att främja psykisk hälsa och behandla psykisk ohälsa med metoder som har vetenskapligt stöd. Ohälsan kan handla om sömnproblem, överdriven oro, olika ångesttillstånd, depression eller en livshändelse, som känns svår att klara av på egen hand.

Teamet består av  vårdsamordnare, psykiatrisjuksköterska, psykolog, KBT-terapeut samt läkare. Teamet har även tillgång till arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabkoordinator.

Du tar kontakt med vårt psykosociala team genom Digitalen eller att ringa TeleQ.

Astma/KOL

Astma/KOL-sjuksköterska har fördjupade kunskaper om  astma och KOL, dess behandlingar och påverkan på vårt välmående. På astma/KOL-mottagningen genomförs:

 • Lungfunktionstest
 • Genomgång av medicinering
 • Kontroll av inhalationsteknik 
 • Samtal kring sjukdomen 

Rökavvänjning

Vill du ha hjälp med att sluta röka eller snusa, ta kontakt med våra diplomerade tobaksavvänjare. Arbetet sker i nära samarbete med behandlande läkare.   

Demens

Vi möter personer med upplevd minnessvikt för vidare utredning. Du tar själv kontakt med oss. Vi arbetar i team för att få en helhetsbild av din livssituation, teamet består av läkare, sjuksköterska och arbetsterapeut. I utredningen ingår bland annat:

 • Provtagning
 • Datortomografisk undersökning
 • Utredning av kognitivförmåga/aktivitetsförmåga 
 • Anhörigsamtal
 • Individuell planering  

Diabetes

Till diabetesmottagningen är du välkommen om du är under utredning eller har en diabetesdiagnos.  Du kan få hjälp med:

 • Undervisning i blodsockermätning
 • Insulinadministrering
 • Dosjusteringar vad gäller exempelvis insulin
 • Förskrivning av diabeteshjälpmedel
 • Råd och stöd kring livsstilsförändringar 

Vår vision är att vi tillsammans lägger upp mål och styr din behandling efter dina behov. Diabetessköterskan har nära samarbete med din läkare.

Vi erbjuder vård enligt nationella riktlinjer. Kvalitetssäkring och behandling sker via nationella diabetesregistret.

Helena Albiin
Telefon: 0911-758 27
Telefontid: tisdagar kl. 8:15-9:00

Jacqueline Sundström
Telefon: 0911-759 31
Telefontid: torsdagar kl. 9:15-10:00 

Blodtryck

Du som har diagnostiserats med högt blodtryck eller har förhöjda blodtrycksvärden kan ta kontakt med vår blodtryckssjuksköterska. Du kan få hjälp med:

 • Kontroll av blodtryck
 • Samtal om levnadsvanor
 • Genomgång av provsvar
 • Utvärdering av dina läkemedel 

Hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar

Hälsosamtalet utförs av legitimerad personal med särskild utbildning i hälsofrämjande metoder.
Syftet med hälsosamtalet är att förbättra hälsa och förebygga hjärt och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Att hitta motivation och tid till träning, återhämtning och hälsosamma matvanor kan kännas svårt, ta därför emot erbjudandet om hälsosamtal för att påverka din hälsa. I hälsosamtalet erbjuds bland annat:

 • Provtagning
 • Längd, vikt och midjemått
 • Blodtryck
 • Levnadsvanor
 • Du får individuellt stöd och råd till livsstilsförändring
 • Möjlighet att ställa frågor som du tycker är viktiga

Barnhälsovård

Här arbetar man med hälsovård för barn, från det nyfödda barnet till skolstarten. Uppdraget är att tillsammans med barnets vårdnadshavare arbeta för att främja barnets hälsa och utveckling. 
Verksamheten innefattar bland annat:

 • Stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap
 • Främja barns hälsa och utveckling
 • Upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
 • Uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö
 • Vaccinationer 

Asyl

Syftet med asylmottagningen är att skapa en god, säker och effektiv vård som gynnar asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrande personer. I besöket ingår bland annat:

 • Hälsohistoria
 • Provtagning
 • Kartläggning av livssituation 

3 mars 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Kontakt

Hälsocentralsledning:

Christina Vikström
Enhetschef
Tel: 0911-758 18
E-post: christina.vikström@norrbotten.se

Monica Bergvall
Teamledare
Tel: 0911-759 13
E-post: monica.bergvall@norrbotten.se

Gitt Ström
Verksamhetschef
Tel: 0911- 751 23
E-post: gitt.strom@norrbotten.se

 

Vårdval Norrbotten - information 

vårdval norrbotten