Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Piteå hälsocentral

Mottagning Piteå hälsocentral

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sjuksköterskeledd mottagning Piteå hälsocentral

Tidsbeställning, rådgivning, måndag-fredag 7:45-17:00
Telefon: 0911-755 84 följ instruktionen 

Psykisk ohälsa

Vid hälsocentralen finns ett tvärprofessionellt team som arbetar för att främja psykisk hälsa och behandla psykisk ohälsa med metoder som har vetenskapligt stöd. Ohälsan kan handla om sömnproblem, överdriven oro, olika ångesttillstånd, depression eller en livshändelse, som känns svår att klara av på egen hand.

Vårt mål är att personer med psykisk ohälsa ska ha samma tillgång till evidensbaserad vård som vid somatiska tillstånd. Teamet består av psykiatrisjuksköterska, psykolog och KBT-terapeut. Teamet har tillgång till arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabkoordinator och läkare.
Du tar själv kontakt med vårt psykosociala team genom att ringa callme - knappval 1.

Astma/KOL-mottagning

Astma/KOL-sjuksköterska har fördjupade kunskaper om dessa sjukdomstillstånd, behandlingar och påverkan på upplevd hälsa. På mottagningen genomförs:

 • Lungfunktionstest
 • Genomgång av medicinering
 • Kontroll av inhalationsteknik 
 • Samtal kring sjukdomen 

Rökavvänjning

Vill du ha hjälp med att sluta röka eller snusa, ta kontakt med våra diplomerade tobaksavvänjare. Arbetet sker i nära samarbete med behandlande läkare.   

Demensmottagning

Möter personer med upplevd minnessvikt för vidare utredning. Du tar själv kontakt med oss. Vi arbetar i team för att få en helhetsbild av din livssituation, teamet består av läkare, sjuksköterska och arbetsterapeut. I utredningen ingår bland annat:

 • Provtagning
 • Datortomografisk undersökning
 • Utredning av kognitivförmåga/aktivitetsförmåga 
 • Anhörigsamtal
 • Individuell planering  

Diabetesmottagning

Till diabetesmottagningen är du välkommen om du är under utredning eller har en diabetesdiagnos.  Du kan få hjälp med:

 • Undervisning i blodsockermätning
 • Insulinadministrering
 • Dosjusteringar vad gäller exempelvis insulin
 • Förskrivning av diabeteshjälpmedel
 • Råd och stöd kring livsstilsförändringar 

Vår vision är att vi tillsammans lägger upp mål och styr din behandling efter dina behov. Diabetessköterskan har nära samarbete med din läkare.

Vi erbjuder vård enligt nationella riktlinjer. Kvalitetssäkring och behandling sker via nationella diabetesregistret.

Helena Albiin
Telefon: 0911-758 27
Telefontid: tisdagar kl. 8:15-9:00

Jacqueline Sundström
Telefon: 0911-759 31
Telefontid: torsdagar kl. 8:15-9:00 

Blodtrycksmottagning

Du som har diagnostiserats med högt blodtryck eller har förhöjda blodtrycksvärden kan ta kontakt med vår blodtryckssjuksköterska. Du kan få hjälp med:

 • Kontroll av blodtryck
 • Samtal om levnadsvanor
 • Genomgång av provsvar
 • Utvärdering av dina läkemedel 

Hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar

Hälsosamtalet utförs av legitimerad personal med särskild utbildning i hälsofrämjande metoder.
Syftet med hälsosamtalet är att förbättra hälsa och förebygga hjärt och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Att hitta motivation och tid till träning, återhämtning och hälsosamma matvanor kan kännas svårt, ta därför emot erbjudandet om hälsosamtal för att påverka din hälsa. I hälsosamtalet erbjuds bland annat:

 • Provtagning
 • Längd, vikt och midjemått
 • Blodtryck
 • Levnadsvanor
 • Du får individuellt stöd och råd till livsstilsförändring
 • Möjlighet att ställa frågor som du tycker är viktiga

Barnhälsovårdmottagning

Här arbetar man med hälsovård för barn, från det nyfödda barnet till skolstarten. Uppdraget är att tillsammans med barnets vårdnadshavare arbeta för att främja barnets hälsa och utveckling. 
Verksamheten innefattar bland annat:

 • Stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap
 • Främja barns hälsa och utveckling
 • Upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa
 • Uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö
 • Vaccinationer 

Asylmottagning

Syftet med mottagningen är att skapa en god, säker och effektiv vård som gynnar asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrande personer. I besöket ingår bland annat:

 • Hälsohistoria
 • Provtagning
 • Kartläggning av livssituation 

8 oktober 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering