Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Förmåner

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hos oss finns det utrymme att växa och utvecklas. Hälsa och arbetsglädje en viktig del i verksamheten och därför erbjuder vi en rad olika förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att må bra både på arbetet och på fritiden.

Jobb och utbildning

Läs mer om våra förmåner i denna folder 

Utvecklings – och karriärmöjligheter

Hos oss står utveckling i fokus. Vi erbjuder dig en dynamisk utvecklingsmiljö där förbättrings- och förnyelsearbete är en viktig del av vardagen. Det innebär att du har stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och påverka utformningen av ditt arbete och din arbetsplats. Hos oss har du rätt till en individuell utvecklingsplan som utformas och följs upp i dialog med din chef.

Kompetensutveckling är inte bara traditionell utbildning. Vi erbjuder dig också mentorskap, handledning, nätverk samt ett stort utbud av interna kurser och föreläsningar. Vi arbetar med e-lärande vilket ger hög tillgänglighet och närhet till ny kunskap. 

Introduktion

En bra introduktion lägger grunden för en bra start i arbetet. Vi vill att du ska känna dig trygg och säker i ditt nya arbete. Därför har du rätt till en introduktion anpassad efter dig och dina behov.

Hälsofrämjande arbetsplatser

Vi arbetar aktivt med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser där du som medarbetare mår bra och trivs med ditt arbete. Vi vill att du ska känna engagemang, motivation och välbefinnande på din arbetsplats därför tror vi på ett ledarskap som skapar förutsättningar för just detta och som stödjer din framtida utveckling.

Balans i livet

Vi vill att du som medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete, fritid och familjeliv. Därför har många av våra verksamheter flexibel arbetstid och möjlighet för dig att lägga ditt eget schema.

Friskvårdsbidrag

Region Norrbotten vill inspirera dig som medarbetare att ägna dig åt hälsofrämjande aktiviteter. Därför erbjuds du som medarbetare 2 200 kronor per år i friskvårdsbidrag som du kan använda till flera idrotter och aktiviteter.

Hälsosamtal när du fyller jämnt

God hälsa är för de allra flesta människor en av de viktigaste sakerna i livet och därför erbjuds du att på betald arbetstid genomföra ett hälsosamtal när du fyller 40, 50 eller 60 år. På hälsosamtalet diskuteras dina levnadsvanor och annat som kan på¬verka din hälsa. Du får individuellt stöd och råd till eventuella livsstilsförändringar.

Hjälp att sluta röka eller snusa

Vi är en tobaksfri arbetsplats och ett av våra övergripande mål är en bättre folkhälsa i Norrbotten. Att sluta röka eller snusa är en klok satsning på dig själv. En satsning som gör dig friskare, starkare och rikare. Därför hjälper vi dig som vill sluta genom tobaksavvänjning på betald arbetstid.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Under din föräldraledighet kan du få ett tillägg på 10 procent av din grundlön i 180 dagar. Tillägget baseras på den lön du har när du går på din föräldraledighet.

Om du har en månadslön som överstiger Försäkringskassans ersättningstak betalar vi ut mellanskillnadser¬sättning, även kallad för föräldralön.

Om du blir sjuk

Om du skulle behöva sjukskriva dig får du efter 14 dagar ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet.

Om du är sjuk längre än 90 kalenderdagar kan du få ersättning för 10 procent av lönebortfallet genom avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL).

Semester

Du har i grunden 25 semesterdagar per år. När du fyllt 40 får du sex extra semesterdagar och när du fyllt 50 år har du totalt 32 semesterdagar.  

Pension

Vi avsätter en viss procent av lönen till din tjänstepension. Det är du själv som väljer var pengarna ska placeras. Nedan visas exempel på pensionsavsättning beroende på lönenivå.  

Exemplen är baserade på en person som är född 1979 och arbetar heltid, dagtid.

24 000 kronor: cirka 12 960 kr/år

31 000 kronor: cirka 16 740 kr/år

Vi lägger undan en större avsättning till din tjänstepension för att täcka taket för allmänna pensionen om du har en inkomst som är högre än 7,5 inkomstbasbelopp (cirka 40 250 kr/månad, år 2019).

55 000 kronor: cirka 29 700 kronor + en extra del för den lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Löneväxling

Hos oss kan du få möjlighet att löneväxla vilket innebär att du byter en del av din nuvarande lön mot en framtida pension. På så sätt får du en högre pensionspremie jämfört med om du betalt premien privat.

Chef – och ledarskapsutveckling

Är du intresserad av en karriär som chef?- varje år får 21 medarbetare möjlighet att gå vårt program för morgondagens chefer. Om du vill prova på att leda team som ett första steg i en ledarroll kan du gå vår utbildning i teamledarskap.

Förutom program för kommande ledare erbjuds du som chef en rad olika utbildningar, coaching och mentorskap under hela din chefsuppdrag. Det finns något för alla helt enkelt!  

Fritidsföreningar

Vi har fem fritidsföreningar runt om i länet. Där kan du föreslå och genomföra hälsofrämjande aktiviteter, exempelvis att anordna resor eller andra friskvårdsaktiviteter.

2 februari 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: