Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Inget forskarblock tillsätts för HT2022

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten/Sunderby sjukhus erbjuder forskarblock för AT-läkare. Den akademiska miljön vid Sunderby sjukhus i Luleå utvecklas och sedan 2011 är de flesta verksamheter vid sjukhuset klassade som akademiska sjukvårdsenheter anknutna till Umeå universitet/Norrlands universitetssjukhus.

Sökprofil

Utöver Regionens bedömningskriterier för AT-tjänster gäller för Forskar-AT även att:

  • behörig sökande till Forskar-AT ska vara antingen disputerad eller antagen som doktorand och verksam i forskning med anknytning till medicinska fakulteten vid Umeå Universitet. För doktorander gäller att minst en handledare ska vara anställd och verksam i Region Norrbotten.
  • forskningen ska falla inom ramen för ALF, dvs klinisk forskning med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjuk-vården, eller translationell forskning med tydlig klinisk relevans.
  • projektet bedöms hålla vetenskaplig kvalitet, vara genomförbart, och att den sökande bedöms ha kompetens.

Anställningsfakta

AT-tjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning. AT omfattar i Region Norrbotten 18 månader. Forskar-AT innebär att den kliniska tjänstgöringen förlängs med 3 månaders forskningstid. Forskningstiden fördelas på perioder inlagda mellan de kliniska tjänstgöringsplaceringarna. Den kliniska tjänstgöringen sker vid Sunderby sjukhus i Luleå.

Tillträde

Tillträde enligt ordinarie AT block (tidig eller sen start). Om du har sen start så är du ändå anställd  för introduktion samt för kurs i akutmedicin.

Arbetsplatsen

Sunderby sjukhus är länssjukhus med de flesta specialistfunktioner men också närsjukhus för Boden/Luleå området. Här bedrivs både akut och planerad verksamhet inom alla specialistområden utom thorax- och neurokirurgi. Sjukhuset har cirka 2500 anställda och 380 vårdplatser. Umeå universitet bedriver sedan 2011 läkarutbildning vid sjukhuset.

Vill du veta mer?

Kontakta

Johanna Törmä, chef för forskning- och utbildningsenheten
E-post: johanna.torma@norrbotten.se
Tel: 072-454 74 56

Du ansöker om vanlig AT-tjänst via vår hemsida lediga jobb och bifogar din forskningsplan och en sammanställning av dina vetenskapliga meriter.

24 mars 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering