Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hälsocentraler Luleå/Boden närsjukvårdsområde

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I Luleå och Bodens kommuner finns 12 hälsocentraler, en är privatdriven och resterande drivs av Region Norrbotten. Det finns också jourcentral i båda kommunerna som har kvälls- och helgöppet.

Björknäs hälsocentral

Verksamhetschef: Erna Holmgren
e-post: erna.holmgren@norrbotten.se

Hälsocentralen ligger i Boden och har en filialmottagning i Harads. Björknäs är en stor hälsocentral med många olika verksamheter. Hälsocentralen förordar ett salutogent angreppssätt och försöker ta vara på det friska hos varje människa. En av hälsocentralens medarbetare har doktorerat på en friskvårdsmodell som är unik i sitt slag (som kallas Björknäsmodellen) som hälsocentralen arbetar enligt. Arbetslaget är indelat i vårdlag och varje läkare har en egen avgränsad lista.

Björknäs hälsocentral

Erikslunds hälsocentral

Verksamhetschef: Erna Holmgren
e-post: erna.holmgren@norrbotten.se

Erikslunds hälsocentral är en medelstor hälsocentral inom Bodens kommun. Förutom de vanliga yrkeskategorierna finns koordinator för rehabilitering samt sjukgymnast med KBT-utbildning. Hälsocentralen har cirka 150 äldreboendeplatser som en distriktsläkare ansvarar för. Distriktsläkaren arbetar i team med övriga yrkeskategorier och har ett avgränsat vårdlagsområde. Alla distriktsläkare har handledarutbildning.

Erikslunds hälsocentral

Sandens hälsocentral

Verksamhetschef: Katarina Enér
e-post: katarina.ener@norrbotten.se

Sandens hälsocentral ligger i Boden. Hälsocentralen prioriterar samarbete över yrkesgränserna med tillgänglighet och korta sökvägar för patienterna, kombinerat med den anställdes rätt att kunna påverka sin arbetssituation. Hälsocentralen har på nationell nivå fått pris för sin arbetsmiljö. I den framtida planeringen finns satsning på e-hälsa.

Sandens hälsocentral

Bergnäsets hälsocentral

Verksamhetschef: Camilla Brännström
e-post: camilla.brannström@norrbotten.se

Hälsocentralen är intresserad av handledning och utbildning och i samma byggnad finns lokaler där primärvårdsdelen av den regionaliserade läkarutbildningen hålls. Hälsocentralen ligger i en av Luleås stadsdelar och har tre äldreboenden inom sitt område.

Bergnäsets hälsocentral

Björkskatans hälsocentral

Verksamhetschef: Merro Awad
e-post: merro.awad@norrbotten.se

Björkskatans hälsocentral ligger i en av Luleås stadsdelar. Hälsocentralen har läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, laboratorium, mödra- och barnhälsovård, diabetessköterska, astma-/KOL-sköterska, rökavvänjningssköterska, kurator, fotvård och ljusbehandling. Här finns också sjukgymnastik och arbetsterapi.

Björkskatans hälsocentral

Gammelstads hälsocentral

Verksamhetschef: Merro Awad
e-post: merro.awad@norrbotten.se

Gammelstad är den äldsta stadsdelen i Luleå och ligger ungefär en mil utanför centralorten. Gammelstads kyrkby finns med på världsarvslistan. Hälsocentralen har både MVC/BVC i utveckling och förnyelse, sjukgymnastik/fysioterapi, arbetsterapi samt erkänd KBT-kompetens. Hälsocentralen satsar på handledning för läkare under utbildning.

Gammelstads hälsocentral

Hertsöns hälsocentral

Verksamhetschef: Camilla Brännström
e-post: camilla.brannstrom@norrbotten.se

Hälsocentralen är belägen i en av de nyare stadsdelarna i Luleå. Hälsocentralens profil är att arbeta ur ett hälsofrämjande perspektiv där varje yrkesgrupp är delaktig på något sätt. För att upprätta en god arbetsmiljö för distriktsläkaren erbjuds ett klart avgränsat ansvarsområde. Hälsocentralen är en av de mindre i Luleå vilket gör att samverkan, lyhördhet och öppenhet mellan medarbetarna är viktig.

Hertsöns hälsocentral

Mjölkuddens hälsocentral

Verksamhetschef: Merro Awad
e-post: merro.awad@norrbotten.se

Mjölkuddens hälsocentral ligger i en av Luleås stadsdelar. Inom området finns tre äldreboenden och ett trygghetsboende där hälsocentralens distriktsläkare ansvarar för de medicinska insatserna. Vid hälsocentralen arbetar en kompetent och stabil personalgrupp som jobbar för att rutiner och arbetssätt ska gynna personal och patienter. Här finns sköterskebaserad diabetes-, astma- och BT-mottagning, KBT samt BVC, fysioterapi, MVC och preventivmedelsrådgivning.

Mjölkuddens hälsocentral

Råneå hälsocentral

Verksamhetschef: Merro Awad
e-post: merro.awad@norrbotten.se

Råneå hälsocentral ligger fyra mil norr om Luleå och ungefär lika långt från Sunderby sjukhus. Patientgruppen är Luleås äldsta samtidigt som hälsocentralen är Luleås minsta, men den har fullständig hälsocentralsverksamhet med mottagning, distriktssköterskevård, MVC, BVC, sjukgymnastik, arbetsterapi och laboratorium. Att hälsocentralen är liten medför att varje medarbetare är betydelsefull och att alla känner varandra väl.

Råneå hälsocentral

Stadsvikens hälsocentral

Verksamhetschef: Camilla Brännström
e-post: camilla.brannstrom@norrbotten.se

Hälsocentralen är belägen i centrala Luleå i nybyggda lokaler vid Landstingshuset. Hälsocentralens profil kännetecknas av en äldre befolkning med stora omvårdnadsbehov. Till hälsocentralen hör även ungdomsmottagningen i Luleå.

Stadsvikens hälsocentral

Örnäsets hälsocentral

Verksamhetschef: Camilla Brännström
e-post: camilla.brannstrom@norrbotten.se

Hälsocentralen är belägen öster om Luleås stadskärna och granne med industrin SSAB. Verksamhetsområdena består av läkarmottagning med distriktsläkare, mottagningssköterskor, distriktssköterskor, MVC, BVC, kurator, sjukgymnastik och arbetsterapi. Hälsocentralen har en engagerad personalstyrka med både yngre och äldre, erfarna medarbetare. Det finns fem äldreboenden samt ett stödboende för unga män med neuropsykiatrisk diagnos i området.

Örnäsets hälsocentral

Vårdcentralen Norra Hamn

e-post: info.vcnorrahamn@ptj.se

Vårdcentralen är privat och drivs av Praktikertjänst. Vårdcentralen NorraHamn är en fullständig hälsocentral där samtliga kompetenser finns.

www.vcnorrahamn.se

26 november 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering