Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

PTP-psykologer

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Luleå vintervy

PTP-programmet

Region Norrbotten startade sitt PTP-program 2015. Varje verksamhet har huvudansvar för PTP-psykologen. PTP-programmet finns till som ett komplement och stöd både för verksamheten och för den anställda PTP-psykologen.

För dig som PTP-psykolog

PTP-programmet ger dig möjlighet att utvecklas vidare i din roll som psykolog. Du får tid för reflektion tillsammans med andra som är i en likartad situation och du ingår i ett stödjande nätverk. Du får inblick i andra psykologers arbete och dilemman och du erbjuds gemensamma studiebesök och erfarenhetsutbyte.

Du erbjuds PTP-träffar ungefär en gång i månaden med varierande tema men med vikt på teambuilding och erfarenhetsutbyte.

För dig som handledare

Du får möjlighet att ingå i ett nätverk tillsammans med andra handledare. Det ordnas gemensamma träffar några gånger per termin. Nätverket är tänkt att fungera som ett stöd för dig som handledare samt en möjlighet att hitta gemensamma lösningar om svårigheter uppstår.

Att tänka på för att PTP-psykologen ska kunna bli godkänd

  • PTP-psykologen ska ha individuell handledning 1 timme i veckan. Denna handledning får ej ske med längre mellanrum än så, inte heller i grupp.
  • Handledaren behöver ha sett psykologen i arbete för att kunna intyga lämplighet,  exempelvis via videoinspelning eller medsittning.
  • Det ska finnas en koppling mellan den praktiska tjänstgöringen och den metodik som lärs ut på psykologprogrammet, vilket måste framgå av intyget.
  • Handledaren behöver vara noggrann i sin beskrivning av behandlingsmomenten under tjänstgöringen och det ska alltid ingå behandling i tjänstgöringen.

30 mars 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt

PTP-psykolog, handledare och arbetsgivare är välkomna att kontakta studierektor i frågor som rör PTP.

Marie Fredriksson
Leg.psykolog och specialist i pedagogisk psykologi
Studierektor PTP-psykologer
Telefon: 076-800 78 21
E-post: marie.e.fredriksson@norrbotten.se