Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Bilder för sektionen "oberoende av inhyrd personal"

Detta erbjuder vi dig som sjuksköterska

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hos oss på Region Norrbotten får du möjlighet att arbeta med hela din kompetens, med stort fokus på god vård och patientsäkerhet. Du arbetar patientnära och är med och utvecklar vården såväl som verksamheten.

Som sjuksköterska i Region Norrbotten ingår du i ett team där alla kompetenser samverkar för patientens bästa.  Här får du möjlighet till kompetens- och uppgiftsväxling med utökat ansvar i din yrkesroll. Vi arbetar på ett patient- och flödesorienterat arbetssätt vilket innebär att du som sjuksköterska får vara med och påverka patientens väg genom vården. Du har stora möjligheter att påverka din arbetsmiljö genom flera forum såsom arbetsplatsträffar, pulsmöten och daglig styrning. 

Vi erbjuder även:

  • Kliniskt basår med tillgång till mentor (Individuellt introduktionsår).
  • Individuell kompetensutvecklingsplan.
  • Regelbunden uppföljning.
  • Karriärutveckling för sjuksköterskor  

Möjlighet till vidareutbildning med studieförmån

Om du är intresserad av att specialisera dig som sjuksköterska finns möjlighet att söka studieförmåner:

  • Du kan ansöka om studielön vid heltidsstudier. 
  • Är du är intresserad av att studera kurser på universitetet finns möjlighet att söka studieledighet med lön.
  • Vi har även utbildningstjänster inom vissa specialistområden, som innebär att du arbetar halvtid och utbildar dig halvtid med full lön.

Förmånliga arbetstidsmodeller

Vi har förmånliga arbetstidsmodeller för flera av våra sjuksköterskor.

Lokalt kollektivavtal för nattpersonal 
Som sjuksköterska i Region Norrbotten får du som jobbar heltid på natten en arbetsvecka på 32 timmar, jämfört med 34 timmar och 20 minuter med det nationella avtalet.  Även du som vill arbeta enstaka nätter erbjuds en arbetstidsförkortning.

Lönetillägg för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor

Region Norrbotten har infört ett lönetillägg för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor som arbetar på sjukhusens respektive rättspsykiatrins vårdavdelningar i dygnet runt verksamhet och på akutmottagningar. Lönetillägget är på 30 000 kronor per år vilket blir 2500 kr per månad vid heltidsarbete.

Funktionstillägg för specialistsjuksköterskor

Region Norrbotten har infört ett funktionstillägg för specialistsjuksköterskor som arbetar inom verksamheterna Anestesi, Operation och Intensivvård. Funktionstillägget är 30 000 kronor per år vilket blir 2500 kr per månad vid heltidsarbete.

Höjd lön för den som utbildar sig till specialistsjuksköterska

Region Norrbotten höjer lönen upp till 3000 kronor per månad för de sjuksköterskor som blir färdiga specialistsjuksköterskor. Det innebär att en legitimerad sjuksköterska som utbildar sig till specialistsjuksköterska inom specialiteterna anestesi, operation och intensivvård och sedan arbetar i dessa verksamheter kommer att få både löneförhöjning och funktionstillägg.

En dynamisk utvecklingsmiljö där du får vara med och forma framtidens hälsa och sjukvård

Norrbotten är en av de regioner i världen där andelen äldre i befolkningen ökar snabbast. Samtidigt minskar antalet personer i arbetsför ålder vilket betyder att allt färre ska vårda allt fler. Det demografiska förspånget ger oss unika möjligheter att ta ledningen i förnyelsen av vårdens organisering, tjänsteutveckling och arbetssätt.

För att möta utmaningarna arbetar vi utifrån en strategi som vi valt att kalla – Vägen för framtidens hälsa och vård år 2035. Vårt mål är en hälso- och sjukvård som arbetar mer hälsofrämjande och ser patienten som en aktiv partner. Vi använder digitaliseringen och samverkan med övriga samhällsaktörer som möjliggörare när vi formar den nya välfärden.

Ta chansen och var med i vårt unika förnyelsearbete.

Läs mer om Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035.

Lediga jobb

Är du intresserad att arbeta med oss? Sök någon av våra tjänster. 

Lediga jobb. 

6 november 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Hitta hälsocentral

Hitta sjukhus

Hitta folktandvård

Hitta klinik