Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Expresstöd för kulturområdet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Coronapandemin har starkt påverkat och minskat det fysiska utbudet och tillgången till kultur samtidigt som det digitala kulturutbudet har ökat.

Utmaningarna för den kulturella infrastrukturen är stora. För att bidra till en bibehållen infrastruktur med en bredd av kulturuttryck och aktörer i Norrbotten satsade Region Norrbotten på en särskild Expresstöds-utlysning under våren 2021 för insatser här och nu.

Expresstödet kunde sökas av arrangörer, föreningar och professionella kulturskapare inom områdena: bild och form, dans, slöjd, film, litteratur, teater och musik som är verksamma och bor i Norrbotten.

Beviljade medel kan användas till strategiskt arbete, utveckling av nya metoder och arbetssätt, samverkan med nya parter, konstnärligt utbyte, kompetensutveckling och behov kopplat till digital omställning.

Högsta belopp som beviljats är 30 000 kr. Beviljade medel kan inte användas till investeringar, drift och inkomstbortfall.

Utlysningen var öppen 25 februari – 15 mars 2021.

Stödet kunde sökas av professionella kulturskapare*, arrangörer och föreningar som är verksamma och bor i Norrbotten:

  • Professionella kulturskapare (F- eller FA-skattsedel krävs)
  • Företag verksamma inom kulturområdet (organisationsnummer krävs)
  • Kulturfrämjande föreningar (endast registrerade föreningar)
  • Kulturfrämjande organisationer (organisationsnummer krävs)

* Inom områdena: bild och form, dans, slöjd, film, litteratur, teater och musik

Beviljade stöd

Intresset för stödet var stort med 135 ansökningar varav 63 beviljats inom alla konstområden, från alla länets 14 kommuner och till både kulturskapare och föreningsliv.

Beviljade Expresstöd

Utbetalning av beviljat stöd

Beviljade medel ska rekvireras senast 31 augusti 2021.

Redovisning av beviljat stöd

Slutredovisning görs via blankett som finns under rubriken Blanketter. Slutredovisningen fylls i och skickas per e-post till: kultur@norrbotten.se senast 31 december 2021.

Grunder för prioritering vid handläggning

Följande dokument utgör grunden för prioriteringar vid handläggning.

Kulturplan för Norrbotten 2018-2022
Riktlinje gällande kulturstöd
Generella villkor för kulturstöd

20 december 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se

Annika Hansson
Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: annika.hansson@norrbotten.se 

Jennie Ignberg Eriksson
Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 40 21
E-post: jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se

Blanketter

Slutredovisning av Expresstöd för kulturområdet