Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mobilitet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Insatser för mobilitet är att genom geografisk rörlighet uppmärksamma och stärka Norrbottens yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, dansare och författare nationellt och internationellt.

Villkor för medel

  • Sökande ska inneha F- eller FA-skattesedel.
  • Sökande kan erhålla stöd högst två gånger per kalenderår.
  • Stödgrundande kostnader avser resor, logi och eventuella transporter och/eller frakt av för genomförandet relevanta konstnärliga artefakter.
  • Beviljat maxbelopp inom Sverige är 8 500 kronor.
  • Beviljat maxbelopp för internationell verksamhet är 15 000 kronor.

Villkor för att vara yrkesverksam

Bild- och formkonstnärer

Insatsen riktar sig till Norrbottens yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare, enligt Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivares kriterier.  Som yrkesverksam kan man även räknas om man har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som kan beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter, yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

Insatsen avser medverkan i utställningar, residensskap, projektseminarium eller liknande aktiv medverkan. Om ansökan avser residensskap ska syftet med residensskapet tydligt redovisas.

Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från erkänt galleri/etablerad arrangör eller erkänd residensanordnare ska biläggas ansökan.

Dansare

Insatsen riktar sig till Norrbottens yrkesverksamma dansare som avlagt högre konstnärlig examen inom dans eller har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som kan beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter, yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

Insatsen avser kostnader kopplat till erbjudet residensskap. Syftet med residensskapet ska tydligt redovisas. Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från erkänd residensanordnare ska biläggas ansökan.

Författare

Insatsen riktar sig till utgivna författare i Norrbotten som har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som kan beskrivas utifrån en kombination av yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

Insatsen avser aktiv medverkan på bok- och litteraturevenemang (t.ex. egen monter/del av andras monter), residensskap, författarframträdande eller liknande aktivt producerande medverkan. Om ansökan avser residensskap ska syftet med residensskapet tydligt redovisas.

Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från etablerad litterär arrangör eller erkänd residensanordnare ska biläggas ansökan.

Ansökan och beslut

Insatser för mobilitet söks löpande via blankett som ni hittar under rubriken Blanketter i högerspalten. Ansökan fylls i och skickas per e-post till: kultur@norrbotten.se.

Beslut lämnas cirka två månader efter inlämnad ansökan. Retroaktiva beslut kan aldrig fattas. Ej kompetta ansökningar handläggs inte.

Grunder för prioritering vid handläggning

Följande dokument utgör grunden för prioriteringar vid handläggning.

Kulturplan för Norrbotten 2018-2022
Riktlinje gällande kulturstöd
Generella villkor för kulturstöd (omfattar samtliga kulturinsatser)

20 december 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se

Annika Hansson
Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: annika.hansson@norrbotten.se 

Jennie Ignberg Eriksson
Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 40 21
E-post: jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se

Blanketter

Ansökan om Mobilitetsstöd