Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Projekt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sökta projekt ska bidra till ett rikt kulturliv i länet med Norrbottens professionella kulturskapare som centrala aktörer.

Villkor för medel

 • Sökta medel för finansiering från Region Norrbotten får vara max 50% av den totala budgeten. Resterande 50% av den totala budgeten ska finansieras av andra aktörer från lokal, regional eller nationell nivå.
 • Egen nedlagt tid av sökande får ej räknas som medfinansiering.
 • Om totalbudget och/eller finansiärer förändras efter Region Norrbottens beslut, så måste den sökande kontakta handläggarna för ett nytt beslut, baserat på den nya budgeten och den nya finansieringsplanen.
 • Region Norrbotten betalar ut beslutade medel i förskott under förutsättning att den sökande blir återbetalningsskyldig om beslutad budget och finansiering inte hålls enligt fattat beslut.
 • Endast ett projekt i taget handläggs, inom den kategori som ansökan gäller.
 • Projektets aktiviteter bör genomföras i flera norrbottniska kommuner, alternativt ska den sökande kunna visa på projektets syfte för länet i stort och/eller dess betydelse för nationell och/eller internationell attraktionskraft.
 • Projekt kopplade till prioriterade områden som: barn och unga, minoriteter och urfolk eller projekt där man använder sig utav arkivmaterial prioriteras.
 • Projekt som berör eventuella temaår prioriteras.

Kulturprojektstödet kan sökas av:

 • Professionella kulturutövare (F- eller FA-skattsedel krävs)
 • Företag verksamma inom kulturområdet (organisationsnummer krävs)
 • Kulturfrämjande föreningar (endast registrerade föreningar)
 • Kulturfrämjande organisationer (organisationsnummer krävs)
 • Kommuner
 • Myndigheter
 • Universitet

Norrbottniska projektägare/sökande prioriteras framför sökande från andra regioner.

Prioriterade områden 2020

Under 2020 kommer tre områden att vara särskilt prioriterade vid utlysningsomgångarna 15 februari -15 mars och 15 september -15 oktober 2020.

1. Barn och unga

Från januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Lagen innebär att barn och unga ska ges mer inflytande och delaktighet i sammanhang som berör dem.

Prioriteringen syftar till att stärka barn och ungas delaktighet att skapa eller nås av kultur. Det kan gälla projekt som medverkar till kunskapshöjning av barn och ungas kultur och uttryckssätt eller projekt som på lång sikt arbetar för att utveckla metoder eller strukturer som involverar och stärker barn och unga i Norrbotten.

2. Nationella minoriteter och urfolket samerna

Nationella minoriteter och urfolk är en unik del av Norrbottens kulturliv. Prioriteringen syftar till att stärka nationella minoriteter och urfolks kultur, språk och konstnärliga utveckling.

3. Arkiv

Arkiven i Norrbotten är en viktig del av länets historia och självbild. Region Norrbotten prioriterar därför projekt inom arkivområdet som vill lyfta och synliggöra befintliga arkivs innehåll. Prioriteringens syfte är att stärka arkivens roll som kunskapskälla och öka samverkan mellan arkiven Norrbotten.

Ansökan och beslut

Projekt har två ansökningsperioder: 15 februari-15 mars och 15 september-15 oktober. Ansök sker via Kulturdatabasen. Beslut lämnas cirka tre månader efter inlämnad ansökan. Retroaktiva beslut fattas aldrig.

Grunder för prioritering vid handläggning

Följande dokument utgör grunden för prioriteringar vid handläggning.

Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
Riktlinje gällande kulturstöd
Generella villkor för kulturstöd (omfattar samtliga kulturinsatser)

28 april 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se

Annika Hansson
Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: annika.hansson@norrbotten.se 

Jennie Ingberg Eriksson
Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 40 21
E-post: jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se