Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Mobilitetsstöd

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Mobilitetstödets syfte är att genom geografisk rörlighet uppmärksamma och stärka Norrbottens yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, dansare och författare nationellt och internationellt.

Kulturplan för Norrbotten 2018-2021, Riktlinje gällande kulturstöd och generella samt specifika villkor för de olika stödformerna utgör grund för prioritering.

Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
Riktlinje gällande kulturstöd
Generella villkor för kulturstöd (omfattar samtliga kulturstöd)

Specifika villkor för Mobilitetsstöd

  • Sökande ska inneha F- eller FA-skattesedel.
  • Sökande kan erhålla stöd högst två gånger per kalenderår.
  • Stödgrundande kostnader avser resor, logi och eventuella transporter och/eller frakt av för genomförandet relevanta konstnärliga artefakter.
  • För stöd till verksamhet inom Sverige kan ett maxbelopp av 8 500 kronor beviljas.
  • För stöd till internationell verksamhet kan ett maxbelopp av 15 000 kronor beviljas.

Bild- och formkonstnärer:

Stöd lämnas till Norrbottens yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare enligt Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivares kriterier eller de som har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som ska beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter, yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

Stöd avser medverkan i utställningar, residensskap, projektseminarium eller liknande aktiv medverkan. Om ansökan avser residensskap ska syftet med residensskapet tydligt redovisas.

Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från erkänt galleri/etablerad arrangör eller erkänd residensanordnare ska medsändas ansökan.

Dansare:

Stöd lämnas till Norrbottens yrkesverksamma dansare som avlagt högre konstnärlig examen inom dans eller har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som kan beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter, yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

Stödet avser kostnader kopplat till erbjudet residensskap. Syftet med residensskapet ska tydligt redovisas. Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från erkänd residensanordnare ska medsändas ansökan.

Författare:

Stöd lämnas till Norrbottens utgivna författare som har dokumenterad professionell yrkesverksamhet som ska beskrivas utifrån en kombination av yrkesmeriter samt stipendier eller andra utmärkelser.

Stöd avser aktiv medverkan på bok- och litteraturevenemang (t.ex. egen monter/del av andras monter), residensskap, författarframträdande eller liknande aktivt producerande medverkan. Om ansökan avser residensskap ska syftet med residensskapet tydligt redovisas.

Formell, signerad inbjudan och/eller kontrakt/avtal från etablerad litterär arrangör eller erkänd residensanordnare ska medsändas ansökan.

Ansökan och beslut

Mobilitetsstödet kan sökas löpande. Beslut lämnas 2 månader efter inlämnad ansökan. Stöd kan inte beviljas för redan genomförda eller påbörjade projekt/evenemang. 

Sök därför mobilitetsstöd i god tid!

Samtliga ansökningar handläggs av kulturenheten med stöd av extern referensgrupp inom varje konstområde för kvalitativ bedömning.

Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen

Översyn av kulturstödsprocess

Region Norrbotten ser kontinuerligt över sina processer kring stöd, bidrag och stipendier. För närvarande har vi en fördjupad översyn av kulturstödsprocesserna med fokus på framtida anpassningar. Mer detaljerad information kommer under hösten 2019.

11 oktober 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser:

Kontakt

E-post: kultur@norrbotten.se

Annika Hansson
Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: annika.hansson@norrbotten.se 

Jennie Ingberg Eriksson
Handläggare, kultur
Telefon: 0920-28 40 21
E-post: jennie.ignberg-eriksson@norrbotten.se