Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Baši provincialikani biblioteka / Chib

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Ki suradnja (maškarbutikeribe) hem zaedničko uticibaja e komunengere narodno bibliotekaja, i Oblasno biblioteka kerela buti bašo profesionalno bibliotekakoro angledžajbe hem angledžajbaja bašo komunikacijakere metodencar hem webb bučencar. Amen siam o centralikano akteri so ikerela o projekti, i suradnja hem o kontaktija.

 

Logotyp Regionbibliotek Norrbotten stående

Maškarbutikeribaja (suradnjaja) hem uticibaja jek upro javer e narodno bibliotekaja, i provincialikani biblioteka kerela buti profesionalno bibliotekakere angledžajbaja. Amen sijam o maškar hem o šeralo akteri ko projekti bašo maškarbutikeribe hem kontaktiribe. Amari funkcija tani te da piko hem godidejbe bašo bibliotekakoro personali ki provincija hem te kera bučakere khediba hem sigedukacije.

I vizija baši provincijalikani bibliotekakiri suradnja:
O biblioteke ko Norrbotten tane jek normalikano hem naturikano kotor taro sa e manušengoro dživdipa hem sakodivesutnipa . Amen amare bučaja keraja te šaj o Norrbotten te ovel jek pobarvalo doživibaskoro than e manušenge so  bešena othe.

I provincialikani biblioteka kerela  hem te šaj o manuša so bešena ko Norrbotten te ovel olen bareder izbor baši literatura, media hem servis kori so ka dikhel pe o sarigutnibe (svestranost), kvaliteti hem o aktuelnost. 

O prioritirime thana (oblastija) ki amari buti tane o čhave hem e terne bašo olengoro thanlejbe hem keribe buča, komunikacijakoro angledžajbe (razvibe) hem webbikane resursija, hem te vazdljarel pe i norrbottikani literatura. I provincialikani biblioteka barabar (zaedno) e komunencar, e Kungliga bibliotekaja (Thagarutne bibliotekaja) ka dikhel sar džala e provincijakere bibliotekengere planija.

 

Bibblo.se

O anav bašo barabarutno (zaedničko) portali e Bibliotekenge ko Norrbotten tano Bibblo.se.

Tle bibliotikane kartaja hem garavde lafeja šaj khuveja andre ko bubliotekakoro maškar ko bilo savo vakti, othe šaj šunea glasovna ljila (hangale ljila), te rezervirine ja pale te produžinkere o ljila hem šaj te čitine (drabare ) elektrikane ljila ko tlo kompjuteri. Normalno tu šaj te kere but buča bizi karta, ko misal (primer) te rode tipsi bašo ljila, filmija hem muzika. Amen kerajajek o interesiripa, o šukaripa hem i zabava ki internetikani mreža!

Kontakti: Maria Öman, e-pošta: maria.e.oman@norrbotten.se, šeraloredaktori bašo Bibblo.se hem konsultanti ki Norrbotteneskiri provincialikani biblioteka.

 

Polarbibblo

Polarbibblo.se

O Polarbibblo, kova so kerdilo ko  1997 berš hem so ingarela pe tari  Norrbotteneskiri  provincialikani biblioteka, odova avdive tano jek aktivno webbthan kori so o čhave kerena olengoro glaso te ovel šundo.

Odova ovela keda o istemalkerdžije (upotrebuvačija) bičhalena tekstija hem crtežija ja pale kerena amare specijalno webb – slikengere ljila. Ola sakova var angleder te ikljon avri, jek redakcija  kerela olencar buti, hem but vare odova kerela pe kontaktiribaja e manušen so bičhaldže o matrijali. Haljola pe kaj i idea akale interaktiviteteja  tani te stimulirinel pe e čhavengoro čitibe hem hramojbe (pišibe) hem ko asavko čhani kerela pe te ovel jek dživdo hem javerovutno sodržibe (soisibe).

Taro 2010 berš akaja strana (rig) ingarela pe ki suradnja e Bibliotekencar ko Norrbotten (Biblioteken i Norrbotten). I redakcija tani kerdi taro manuša buteder narodno bibliotekendar hem tari provincialikani biblioteka. Zaedno e narodnobibliotekencar sprovedinela pe sakova berš o but manglo aktiviteti Čhavorikane lilengere kurke.

Plus odova sakova masek lenathan  (učestvinena) sa o čhave so bičhaldže diso pestar – te mangena – ki jek  lilengiri lotarija, ola othe šaj te birinen razna čhavorikane hem ternikane ljila taro zavisnost kobor berša isi olen hem savo interesi isi olen.

 

Norrbottensforfattare.se

Akate prezentirinaja e hramondžija (pisatele)  hem o hramojbe (pisatelstvo). Tu šaj hem te čitine kratko tekstija taro disave birime ljila. Amen šaj te častina hem disave specialitetija.

E norrbotteneskere hramondžiencar (norrbottensförfattare) vakerela pe bašo o hramondžije (pisatelija) soj tane bijame hem barakerde ki provincija ja pale so bešena akate disave berša. Ama ki olengiri buti na mora te vakerel pe bašo Norrbotten.

Ko 2005-to berš iklilo avri o jekto portreti hem o khedibe sakova berš ovela sa pobaro. Kontakti: Maria Öman, e-pošta:  maria.e.oman@norrbotten.se, konsultanti ko Norrbottens länsbibliotek.

 

Biblioteke ko Norrbotten

”Jek biblioteka 2013” sine o anav bašo jek maškarbutikerutno projekti maškar i Provincialikani biblioteka (Länsbiblioteket) hem o Narodnobiblioteke (folkbiblioteken) ko Norrbotten. I ideja sine te barakerel pe o avibe dži ko ljila, glasovno ljila hem olengoro broj hem te kerel pe jek bibliotikano kontakti zaedno kompjuterikane sistemeja, katalogeja hem lilengere transportiribaja. Akana i sa ko plo tan hem funkcirinela panda taro januari 2013 berš.

Akale bučaja o Biblioteke ko Norrbotten (Biblioteken i Norrbotten) zaedničko kerdže jek struktura te šaj te ločharen bašo sa o udžulijejdžie (manuša so lena ljila)  hem bašo bibliotekakere amala ko Norrbotten. Jek zaedničko bibliotikano komjuterikano sistemi hem katalogo dena buteder šaipa bašo ljila, glasovno ljila hem javer medija e manušenge so bešena ko Norrbotten. E lilengoro transportiribe  kerela te šaj sa o manuša so bešena ko Norrbotten te len udžuli ljila hem te mukhen palal ki bilo savi biblioteka ki provincija.
I buti kerdža pe e projektea ”Jek biblioteka 2013” (”Ett bibliotek 2013”) a sine ingardi tari Provincialikani biblioteka.

 

1 mars 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering