Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Lenagirjjevuorká birra/Lulesamiska

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Aktijbargon ja aktisasj bájnatjimijn kommuvnaj álmmukgirjjevuorkáj Lenagirjjevuorkká barggá virgálasj girjjevuorkkáåvdedimijn ja guládallambarggovuogij åvdedimijn ja webbaluohkoj. Guovddelin ja aktijdiddjen lip prosjevtan, aktisasjbargojn ja värmmádagájn.

Logotyp Regionbibliotek Norrbotten stående

Lenagirjjevuorkká aktijbargon ja interaksjåvnån álmmukgirjjevuorkájn barggá virgálasj girjjevuorkká åvdedimijn. Guovdásj ja aktijanediddje dåjmadiddjen lip prosjevtan, aktijbargojn ja värmmádagán. Miján la doarjodiddje ja bagádiddje doajmma girjjevuorkkábarggijda lenan ja aktidip barggogávnadimijt ja joarkkaåhpadusájt.

Ulmme lena girjjevuorkkáaktijbargguj:
Girjjevuorká Norrbottenin li gájkka ulmutjij viessoma ja árggabiejve diehttelis ja luondulasj oasse. Oassálasstep nåvti Norrbottenav dahkat viessombájkken ienep vásádusáj.

Lenagirjjevuorkká åvddånahttá aj Norrbottena ulmutij girjálasjvuoda, media ja dievnastusáj fáladus galggá gájklágásjvuodas, kvalitehtas ja ájggeguovddelisvuodas bájneduvvat.

Vuorrodum suorge mijá dahkamusán li mánáj ja nuoraj oassálasjvuohta ja aktansjivnjedibme, kommunikasjåvnå ja webbaluohko åvdedibme, ja dättodit norrbottena girjálasjvuodav. Lenagirjjevuorkká galggá aj – aktan kommuvnaj ja Gånågis girjjevuorkájn- dåbelijtjuovvot lena girjjevuorkkáplánajt.

 

Bibblo.se 

Aktisasj bielle Girjjevuorkájda Norrbottenin la Mijá birra/Bibblo.se.

Ietjat girjjevuorkkákårtåjn ja bessambágujn besa girjjevuorkájda akta goassa jánndurin, máhtá jiednagirjijt gulldalit, diŋŋgot ja guhkedit loaddnumájgev ja e-girjijt låhkåt ietjat dátåvrån. Diedon dagá ienebuv aj váni kårtådagá, nåv gåk åhtsåt ja gätjástusájt oadtjot girjij, filmaj ja musijka birra. Aktidip diehtemvájnokvuodav, ávkev ja hávskadisáv värmmádagán!

Aktavuohtaulmusj: Maria Öman, e-påvsstå: maria.e.oman@norrbotten.se, oajvvedåjmadiddje ja konsulännta Norrbottena lenagirjjevuorkán.

 

Polarbibblo
Polarbibblo

Polarbibblo, mij álgaduváj 1997 ja åvdeduvvá Norrbottena lenagirjjevuorkás, la uddni aktijvalasj webbabielle gånnå máná vieleduvvi.

Dagáduvvá gå adne tevstajt ja tjuorggasijt rádji jali dáhki mijá sierralágásj webba- gåvvågirjijt. Almodime åvddåla agev giehtadallá, ja moaddi aj aktavuodan ráddjijn, rájadum dahko redaksjåvnås. Ulmme l diedon dájna interaktivitejtajn bádtjit mánáj låhkåmav ja tjállemav ja nåvti oassálasstet viesso ja målsudahkes sisadnuj.

Webbabielle åvdeduvvá 2010 rájes aktijbargon Girjjevuorkajn Norrbottenin. Redaksjåvnån li bargge moattet álmmukgirjjevuorkás ja Lenagirjjevuorkás. Aktan álmmukgirjjevuorkáj tjadáduvvá juohkka jage árvvon anedum doajmma Mánájgirjjevahko.

Dasi vil juohkka máno oassálassti gájkka máná gudi li sisirádjam dagov – ja jus nåv sihti – girjjevuorbbádusán gånnå vállji umasslágásj mánáj- ja nuorajgirjij gaskan mij álldaris ja berustimes mierreduvvá.

 

Norrbottensforfattare.se

Dánna vuosedip tjállev ja tjállemav. Máhtá aj låhkåt oanep tevstajt válljidum girjijs. Fállap aj binná giehtojt åvdutjis. Norrbottensförfattare.se.

Norrbottena tjállij miejnnip tjálle gudi li riegádam ja bajássjaddam lenan jali viessu jali li viessum dánna muhtem ájgev. Sijá dahkusijn e gis rávkaduvá tjanos Norrbottenij.

Vuostasj buojkuldagá tjállijs almoduvvin 2005 ja tjoahkkáldahka laseduvvá jáhkasattjat.

Aktavuohtaulmusj: Maria Öman, e-påvsstå: maria.e.oman@norrbotten.se, konsulännta Norrbottena lenagirjjevuorkán.

 

Girjjevuorká Norrbottenin

”Akta girjjevuorkká 2013” lij aktijbarggoprossjevta namma Lenagirjjevuorká ja álmmukgirjjevuorkáj gaskan Norrbottenin. Ulmme lij lasedit girjij ja jiednagirjij åttjudimev ja dahkat girjjevuorkkávärmmádagáv aktisasj dáhtavuogádagájn, katalogajn ja girjjevuodjusij. Gájkka dal gávnnuji ja doajmmá ådåjakmános 2013.

Girjjevuorká Norrbottenin li dajna aktan dahkam struktuvrav giehpedittjat Norrbottena gájkka loaddnujiddjijda ja gájkajda gudi girjjevuorkkáv doarjju. Aktisasj girjjevuorkkádáhtavuogadahka ja kataloga fállá valjes fáladusáv girjijs, jiednagirjijs ja ietjá media ulmutjijda norbbottenin. Girjjevuodjusa aktiduvvi vaj ulmutja norbbottenin dálla loaddnuji ja ruoptusvaddi iesjmiedogis girjjevuorkkán lenan. Barggo tjadáduváj prosjevtan ”Akta girjjevuorkká 2013” Lenagirjjevuorkká njunnjusin.

17 augusti 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering