Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

KomPo

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

KomPo drivs i samarbete mellan Regionbibliotek Norrbotten och Biblioteken i Norrbotten med stöd av Statens kulturråd.

KomoPo är avslutat. Från 2013 ingår Polarbibblo som en del i Biblioteken i Norrbotten och är en gemensamt producerad e-tjänst för målgruppen 8-12 år (egentligen 6-13 år).

"Sedan 2009 har folkbiblioteken i Norrbotten fört diskussioner kring att bygga sin bibliotekstjänst på webben för barn genom ett samarbete med Polarbibblo.se. 2010 beslöts att en timme per vecka och kommun skulle avsättas för administration av Polarbibblo. 12 av Norrbottens 14 kommuner gick in i arbetet.

Polarbibblo, som i första hand är en sajt med aktiviteter, har å sin sida arbetat strategiskt för ett närmande mellan rum och rymd. Under en följd av år har trycket på redaktionen med inskickat material ökat. Ett nära samarbete mellan folkbibliotek i samverkan med den regionalt producerade sajten, antas vara den mest fruktbara vägen för att ta emot fler bidrag och sprida erbjudandet till fler barn i målgruppen.

Projektet omfattar utbildning i att arbeta med Polarbibblo. Utbildningen omfattar en konkret del med att lära sig administrationen och utforska ett eget skrivande, samt en fördjupat teoretisk del syftande till att lära känna målgruppens användande av e-tjänster närmare. Under projekttiden ska deltagarna stifta bekantskap med aktuell forskning, diskutera redigering av texter, ta del av barns kunskaper och delta i en Inspirationskonferens. Syftet med konferensen är att inspirera och fördjupa kunskapen om eget skrivande, andras skrivande och om litteratursamtal som en del av det lässtimulerande arbetet. För att kunna arbeta med e-tjänsterna ingår även att lära känna redskap som surfplattor, läsplattor och smarta telefoner."

KomPo ingår i ett flerårigt arbete med namnet Barnen, folkbiblioteken och de digitala bibliotekstjänsterna i lässtimulerande arbete.

13 juni 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Var finns ett säkert hem på webben?

Denna folder beskriver arbetet med KomPo och Polarbibblo.se.
Beställ den gärna via regionbibliotek@norrbotten.se