Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kultur och hälsa hör ihop!

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten vill bidra till ett rikt liv med ett brett utbud av kultur, även i kontakt med vården. Det sker bland annat genom en särskild prioritering på kultur för barn och ungas hälsa, kultur på sjukhusen och genom att erbjuda dans för personer med Parkinson.

Kultur för barn och ungas hälsa

Sedan 2017 prioriterar Region Norrbotten arbetet med kultur för barn och ungas hälsa. Insatsen riktar sig särskilt till det fria kulturlivets professionella utövare och har tre delar; en utbildningsdel, en del där särskilda projektmedel kan sökas samt ett fortsatt arbete med dansmetoden i samarbete med Folkhälsocentrum och SAM-projektet.

Kultur för barn och ungas hälsa 

Dansmetoden- en forskningsbaserad metod som främjar psykisk hälsa

Psykisk ohälsa hos ungdomar har ökat de senaste två decennierna. Dans med fokus på rörelseglädje har visat sig ge god effekt på självupplevd hälsa och kan minska stressrelaterade besvär och nedstämdhet hos unga. Region Norrbotten arbetar för spridning av den forskningsbaserade metoden "Dansa utan krav" där rörelseglädje, att ha roligt tillsammans och att slippa krav är i fokus. Metoden erbjuds idag i Bodens kommun. 

Dansmetoden 

Dans för personer med Parkinson

Dans innefattar olika aspekter som är värdefulla för personer med Parkinson. Dans tränar inte bara balans, flexibilitet, kondition, styrka och koordination utan kan även ha en positiv psykosocial påverkan. Dans för personer med Parkinson har erbjudits i Region Jönköpings län sedan 2013. Sedan dess har dansgrupper startats upp på flera ställen i Sverige till exempel Malmö, Stockholm, Varberg, Västervik och Halmstad. 

2018 startades Norrbottens första dansgrupp för personer med Parkinson, i Luleå. Från och med 2019 erbjuder Folkuniversitetet i Luleå dans för personer med parkinson i sitt utbildningsutbud, i samarbete med Region Norrbotten.  

Kultur på sjukhusen

Kultur på sjukhusen är ett led i arbetet med hälsofrämjande vårdmiljöer. Det rymmer olika kulturella inslag på sjukhusen som sjukhusclowner och konstutställningar. Hotell Vistet vid Sunderby sjukhus bjuder regelbundet på konstvisningar och kulturaktiviteter. Syftet är att tillgängliggöra kulturaktiviteter för patienter, anhöriga, personal och besökare så att de för en stund får möjlighet att glömma det sjuka och istället fokusera på det friska och njuta av till exempel god musik, teater eller att skapa något själv med egna händer. 

Projektstöd för kultur i vården

Stöd till projekt där kultur används som komplement inom vård, omsorg och rehabilitering och i förebyggande och hälsofrämjande syfte. Stödet ska bidra till att främja framväxten av en hållbar struktur för kultur och hälsa-arbete inom Region Norrbotten.

Ansökan görs av aktörer inom hälso- och sjukvården i Region Norrbotten där kulturaktörer kan vara medsökande. Stöd för Kultur i vården söks löpande.

Projektstöd för kultur i vården 

Genomförda projekt

Hemslöjd i vårdmiljö

2016-2017 pågick ett arbete med hemslöjd i vårdmiljö i samarbete med verksamheterna för länshemslöjdskonsulenterna och kultur och hälsa samt palliativa vårdavdelningen vid Sunderby sjukhus. Målet var att ta fram ett textilt slöjdset som kan användas av patienter, anhöriga, besökare och personal och resultatet blev en mobil slöjdvagn som finns på avdelningen idag. Slöjdvagnen är ett nytt redskap som kan stötta arbetet med att höja välbefinnandet och livskvalitén för patienter och närstående. 

Slöjdvagnen 

Kultur direkt i sjukhus-tvn

Under två år genomfördes utvecklingsprojektet Kulturella rendezvous inom vård och omsorg. Syftet var att undersöka förutsättningarna för en digital kulturarena i vården samt att väva samman vård-, kultur och teknikkompetens för att driva en sådan tjänst. Avdelningar och rum på Sunderby sjukhus, Piteå älvdals sjukhus, Munkberga äldreboende i Piteå och Hotell Vistet vid Sunderby sjukhus kunde via IPTV/DLA Care ta del av konserter och föreställningar från kulturinstitutioner och play-tjänster. Projektet avslutades enligt plan i juni 2016.  

Skapande aktiviteter inom psykiatrin

Ett inspirationsprogram med möjlighet att musicera genomfördes 2014-2015 för patienter på den länsgemensamma psykiatrin i Öjebyn. Programmet var frivilligt med syfte att engagera patienter till skapande aktiviteter.Utvärderingen gjordes av enheten för forskning och innovationer. I utvärderingen framgick att både patienter och personal upplevde projektet som något mycket positivt och att det gett mycket glädje, gemenskap och känsla av att finnas i ett sammanhang:

Musiken ger associationer, jag vet inte jag brukar ofta… det kan dämpa ledsenhet. Det tar bort sorg, när man är med och börjar sjunga så kan man få upp stämningen.”

Jag gillar mest glada låtar… vissa gör att man inte kan sitta still med fötterna. Glad musik, då är det omöjligt att sitta still, fötterna börjar vifta. Musiken har en positiv verkan, alla blir glada.” 

26 mars 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

Christine Hemdal Sandling - Strateg
Telefon: 073-710 20 37
E-post: christine.hemdal-sandling@norrbotten.se

Carina Rönnbäck - Kultur på sjukhusen
Telefon: 0920-28 40 22
E-post: carina.ronnback@norrbotten.se