Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kultur för barn och unga

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Alla barn och unga i Norrbotten ska ha tillgång till ett rikt kulturliv!

barnkultur

Som ung i Norrbotten ska du kunna skapa och uppleva kultur i skolan och på fritiden oavsett var du bor eller vem du är. Därför är kultur för barn och unga ett prioriterat område som visar sig på en rad olika sätt.

Kulturinstitutioner och kulturorganisationers barn och unga-verksamhet

Norrbottens samtliga kulturinstitutioner riktar minst en femtedel av sin verksamhet till barn och unga. Som exempel kan nämnas Norrbottensmusikens skolproduktioner som når ca.22 000 barn och unga i Norrbotten årligen. Dessutom skrivs riktade insatser för barn och unga in i de uppdrag som åtföljs beviljande verksamhetsbidrag för länets kulturorganisationer.

Region Norrbottens uppdrag och kulturinstitutioner

Snabba Ryck

Snabba Ryck är ett arrangörsstöd för ungdomar, mellan 15-25 år, som vill arrangera kulturevenemang. 

Snabba Ryck

Länsungdomsrådet

Region Norrbotten stödjer ungas inflytande och delaktighet i kulturfrågor genom Länsungdomsrådet (LUR) som har representanter från länets samtliga kommuner. LUR representeras även i Barents Regional Youth Council (BRYC).

Länsungdomsrådet - LUR

Norrbottens Kulturskolor

Länets kulturskolor är viktiga för barn och ungas möjligheter att själva skapa kultur. Under tre år görs en särskild satsning på Norrbottens kulturskolor för att samordna, stärka och utveckla verksamheten.

Norrbotten Kulturskolor
Norrbottens kulturskolor - projektwebb

Kultur för barn och ungas hälsa

Särskilda projektmedel finns för att stärka barn och ungas hälsa. Stödet riktar sig till det fria kulturlivets professionella utövare.

Kultur för barn och ungas hälsa

Kulturprojekt - Barn och unga särskilt prioriterade 2020

Från januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Lagen innebär att barn och unga ska ges mer inflytande och delaktighet i sammanhang som berör dem.

Prioriteringen syftar till att stärka barn och ungas delaktighet att skapa eller nås av kultur. Det kan gälla projekt som medverkar till kunskapshöjning av barn och ungas kultur och uttryckssätt eller projekt som på lång sikt arbetar för att utveckla metoder eller strukturer som involverar och stärker barn och unga i Norrbotten.

Kulturprojekt

10 juli 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer hos oss:

Kontakt

Christine Hemdal Sandling
Kulturstrateg
Telefon: 073-0729407
E-post: christine.hemdal-sandling@norrbotten.se

Sofia Mörtlund
Strateg nationella minoriteter och urfolk
Telefon: 0920-28 40 07
E-post: sofia.mortlund@norrbotten.se

Annika Hansson
Handläggare (föräldraledig)
Telefon: 0920-28 42 40
E-post: annika.hansson@norrbotten.se