Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Samråd nationella minoriteter och urfolk

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Nationella minoriteter och urfolket samerna har möjlighet att påverka och vara delaktig i regionens arbete inom kulturområdet. Det sker främst genom samråd och dialogmöten.

Samråd med nationella minoriteter hålls regelbundet, cirka två gånger per år. Tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar träffas gemensamt och är främst representerade av nationella och regionala organisationer. Föreningar som finns representerade på samråden är Svenska tornedalingars riksförbund - Tornionlaaksolaiset (STR-T), Met Nuoret, Sverigefinska Riksförbundet (SFRF) - Norra Sveriges distrikt och Romani kvinnans rätt i samhället (RKRS).

Även det samiska kultursamrådet träffas regelbundet och där deltar Sametinget, Svenska Samers Riksförbund (SSR), Saminourra, Same Ätnam, Landsförbundet svenska samer (LPSS) och Samerna.

Frågor som diskuteras på samråden är kopplade till kultur och språkrevitalisering. Regionens institutioner, som aktivt arbetar med nationella minoriteter och urfolk som målgrupp, deltar också på kultursamråden då det är möjligt.

Samråd är inte det enda sättet för medborgarna att påverka regionens arbete. Även andra typer av dialoger och workshops genomförs vid behov. Inför framtagandet av en ny kulturplan för Norrbotten hade kulturarbetare runt om i länet, från olika konstområden och minoritetsgrupper, möjlighet att komma med inspel till den nya kulturplanen.

Nyfiken på samråd

Tillhör du en nationell minoritet eller är same och vill tycka till om regionens arbete inom kultur och utbildning, kontakta samordnaren för att veta mer.

Centrala samråd

Region Norrbotten håller även centrala samråd med företrädare för de nationella minoriteterna samt urfolket samerna två gånger per år. I de centrala samråden pratar man främst om regionens andra viktiga frågor så som hälso- och sjukvård, kommunikation i form av skyltning och information på nationella minoritetsspråk. Arbetet styrs av en överenskommelse och en handlingsplan. Handlingsplanens aktiviteter utvärderas varje år. Ordförande för de centrala samråden är regionråd Linda Frohm.

28 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Kontakt

Sofia Mörtlund, Strateg nationella minoriteter och urfolk
Telefon: 0920-28 40 07
Mobil: 072-243 24 25
E-post: sofia.mortlund@norrbotten.se