Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Målet med minoritetspolitiken är bland annat att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Regionens arbete med nationella minoriteter och urfolk styrs av lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) och förordningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:1299). 1 januari 2019 träder den reviderade lagen i kraft, vars syfte är att ytterligare stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Den nya lagen innebär bland annat att regionen är skyldig att anta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet och att stärka ungas möjligheter till delaktighet.

Grundskydd

Alla fem minoriteterna omfattas av den nya lagen. Det så kallade grundskyddet innebär att:

  • förvaltningsmyndigheter ska vid behov informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter.
  • det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
  • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
  • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter i sådana frågor.

Särskilda rättigheter

Ett förvaltningsområde är ett geografiskt område där man har särskilda rättigheter att kommunicera på finska, samiska eller meänkieli. Särskilda rättigheter gäller för finsk-, samisk- och meänkielitalande inom respektive förvaltningsområde:

  • enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med förvaltningsmyndigheter där ärendet helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkens förvaltningsområde.
  • förvaltningsmyndigheter är skyldiga att ge muntligt svar på samma språk samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheterna kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk.
  • förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken.

29 juni 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering