Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nationellt spirometrikörkort 2021

  • Datum: 31 aug - 1 sep 2021
  • Plats: Digitalt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd är nödvändiga för korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar från patientinformation och undersökningsprocedur till tolkning av spirometriresultatet.

Tid och plats: tisdag 31 augusti, kl. 08.30-16.00, onsdag 1 september, kl. 08.30-16.00.
Zoom (länk kommer senare)

Målgrupp

Astma, allergi och KOL-team!
Det är angeläget att hela teamet har spirometrikörkort och därför önskar vi att minst en läkare och sjuksköterska är med på kursen. Övriga i teamet är också välkomna, exempelvis fysioterapeuter, undersköterskor och biomedicinska analytiker. Ni som redan har ett Spirometrikörkort behöver inte gå kursen igen. Kursomgången tar max 25 deltagare, så först till kvarn!

Innehåll

Kursplanen omfattar två dagar med teori där tolkning av spirometrikurvor ingår.

Obligatoriskt

Utbildningen är via zoom och praktisk träning kan därför inte genomföras på plats. Före utbildningsdagarna ska kursdeltagare ha tränat på att utföra spirometrier dvs. gå bredvid en person som redan har spirometrikörkort (ni ska själva ha utfört en spirometri, men också träna på att vara instruktör).

Information om smittförebyggande åtgärder vid spirometri:
Smittförebyggande åtgärder vid FEV1/FEV6-mätning, spirometri och nebulisatorbehandling med anledning av covid-19 (kunskapsstyrningvard.se)

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna ha ökad kunskap och förståelse för:

  • Patientinformation och undervisning i samband med en spirometri.
  • Utförande av spirometri med hög kvalitet samt handhavande och kvalitetssäkring av spirometern.
  • Tolkning av spirometriresultatet utifrån givna referensvärden.

Föreläsare och undervisare

  • Anne Lindberg, specialist lungmedicin
  • Anna Nygren, fysioterapeut
  • Caroline Stridsman, specialistsjuksköterska astma/KOL.

Övrigt

Spirometrikörkortet är en utbildning i spirometri framtagen av Hans Hedenström, Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset i samarbete med Nätverket för Astma- Allergi- och KOL-intresserade Allmänläkare (NAAKA) och Astma- och allergisjuksköterskeföreningen (ASTA) och granskad av Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF).

Utbildningen är LIPUS-certifierad

Anmälan

Kontakt

Caroline Stridsman
Tel: 070-509 34 80
E-post: caroline.stridsman@norrbotten.se

Startdatum: 31 augusti 2021 kl. 08:30
Slutdatum: 1 september 2021 kl. 16:00
Plats: Digitalt

18 maj 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering