Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hållbart barnsjukhus

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hur mycket kemikalier utsätter vi våra sjuka barn för? Den frågan ställde sig projektgruppen för Hållbart barnsjukhus.

Målarfärger på Barnhuset i Sunderbyn

I Region Norrbottens strategiska plan för 2015 – 2017 framgår att klimat-, miljö- och energifrågorna är en helhet och ska integreras i den regionala planeringen liksom i Region Norrbottens egen verksamhet.

Vi vet i dag att kemikalier har stor påverkan på människan och att barn är speciellt känsliga. Med den bakgrunden så startades ett projekt upp under 2015 för att undersöka hur det ser ut på länets barnhus vid sjukhusen i Gällivare och Sunderbyn.

De områden projektet har tittat på är:

 • Byggnaden och inre miljö inklusive installationer som ventilation, el-, belysning, energi och inventarier
 • Lokalvården utrustning och kemikalier
 • Utemiljön vid barnhuset
 • Kemikalier i vårdens patientnära produkter som används på Barnhuset
 • Patientnära textilier som används på Barnhuset
 • Förbrukningsmaterial och utrustning samt leksaker
 • Kosten till barnen.

Resultatet 

Erfarenheterna från projektet tas till vara i alla verksamheter inom Region Norrbotten där barn vistas men även i verksamheten i övrigt.

Det innebär särskilt att:

 • alla miljöer inom Region Norrbotten där barn vistas inventeras med avseende på misstänkta hormonstörande ämnen i plastleksaker.
 • plastleksaker från tiden före 2007 ska avvecklas, samt plastleksaker i övrigt som misstänks ha hormonstörande ämnen.
 • alla inköp av produkter och varor ska ske inom ramen för tecknade avtal.
 • produkter innehållande parfymer och färgämnen ska inte upphandlas och ska undvikas i Region Norrbottens lokaler.
 • Region Norrbotten ska aktivt delta i det nationella arbetet att utfasa farliga ämnen från vårdens patientnära produkter.

Det kommer att tas fram informationsmaterial utifrån den rapport som projektet har gjort. Informationsmaterial kommer att användas i samband med undervisning om risker i barns miljöer.

27 december 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering

Mer information

Anne-Catrine Randeblad
Telefon: 0921-666 69
Mobil: 070-33 88 105
E-post: mailto:ann-catrine.randeblad@norrbotten.se