Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Hälso- och sjukvårdsenheten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hälso- och sjukvårdsenheten utgör tillsammans med kanslienheten, vårdkvalitetsenheten och säkerhetsavdelningen avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd på regiondirektörens stab.

Enhetschef hälso- och sjukvårdsenheten

Bodil Larsson
Mobil: 070-353 13 04
E-post: bodil.m.larsson@norrbotten.se

Allmänna hälso- och sjukvårdsfrågor

Ingegerd Morian-Andersson
Verksamhetsstrateg allmänna frågor, avgiftsfrågor, utomlänsvård, utlandsvård, vårdgaranti.
Telefon: 0920-28 49 38
Mobil: 070-627 37 31
E-post: ingegerd.morian-andersson@norrbotten.se

Ulla Isaksson
Verksamhetsstrateg Nordiskt samarbete inom hälso- och sjukvård, sjukskrivning/ rehabiliteringsgaranti, våld i nära relation.
Telefon: 0920-28 43 28
Mobil: 070-298 43 28
E-post: ulla.m.isaksson@norrbotten.se 

Kirsti Jussila
Verksamhetsstrateg asyl- och flyktingfrågor, barn och unga, allmänna frågor om vårdgaranti, regiondirektörens rapport, beredningarnas rapporter.
Telefon: 0920-28 46 53
Mobil: 072-548 81 24
E-post: kirsti.jussila@norrbotten.se

Åsa Heikkilä 
Verksamhetsstrateg psykisk ohälsa, missbruk och beroende, äldrefrågor, länshandikappråd och länspensionärsråd, brukar- och patientmedverkan.
Telefon: 0920-28 41 82
E-post: asa.heikkila@norrbotten.se

Sofi Nordmark
Verksamhetsstrateg och projektledare för EU-projektet Tillgängliga samordnade individuella planer.
Telefon: 0920-28 24 24
Mobil: 072-244 91 67
E-post: sofi.nordmark@norrbotten.se

Théodora Sauma
Försäkringsmedicinsk läkare
Mobil: 070-558 81 38
E-post: theodorasauma@hotmail.com

Verksamhetens informationssystem (VIS)

Sandra Sikblad
Utvecklingsledare, objektspecialist för dokumenthanteringssystem, användarstöd, utbildningsansvar, funktionstester.
Telefon: 0920-28 31 98
Mobil: 070-363 50 43
E-post: sandra.sikblad@norrbotten.se

Klas Gustafsson
Utvecklingsledare, support för dokumenthanteringssystem, avvikelsehantering.
Mobil: 072-573 90 73
E-post: klas.gustafsson@norrbotten.se

Vårdsystem och hälsoinformatik

Anders Larsson
Verksamhetsstrateg 
Mobil: 070-329 01 13
E-post: anders.p.larsson@norrbotten.se

Maria Rångevall
Verksamhetsstrateg hälsoinformatik, nationellt fackspråk, patientdatalagen, patientregistret, Meddix. 
Telefon: 0920-28 42 92
Mobil: 072-587 91 03
E-post: maria.rangevall@norrbotten.se

Helen Juto
Utvecklingsledare hälsoinformatik.
Telefon: 0920-28 42 86
Mobil: 076-113 27 07
E-post: helen.juto@norrbotten.se

Kristina Eriksson
Utvecklingsledare, gemensam vårdadministration. VAS-förvaltning, VAS-utveckling och VAS mottagarorganisation. Nätverk MedSpeech och Journalia.
Telefon: 0920-28 49 58
Mobil: 070-528 74 89
E-post: kristina.e.eriksson@norrbotten.se

Siv Stenström
Utvecklingsledare
Telefon: 0920-28 41 75
Mobil: 072-214 83 30
E-post: siv.stenstrom@norrbotten.se

8 maj 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Post- och besöksadress

Hälso- och sjukvårdsenheten
Regionhuset
Robertsviksgatan 7
971 89 LULEÅ