Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Bádnesujtto/Tandvård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Bádnesujttuj gullu friddja sujttoválljim goappátjagá mánájda ja ållessjattugijda. Máhtá mannat álmmukbádnesujttuj mav lánndadigge jådet jali priváhtta bádnesujttoduostudahkaj.

Sämmi máhttelisvuoda vájku makkir bádnedåktårij lunna

Lánndadikke bádnesujtov fálli álmmukbádnesujto baktu manna la almulasj bádnesujtto, ássjedåbddebádnesujtto ja skihpadåhpebádnesujtto. Dujna li sämmi máttelisvuoda ássjedåbddebádnesujttuj juska almulasj bádnesujtov vállji álmmukbádnesujton jali priváhtta bádnedåktåra lunna.

Gávnnat bádneklinijkav

Sváldasfálo baktu dán biele rievtes bielen gávna bádneklinijkajt Norrbottenin.

Majt máksá?

Friddja bádnesujtto mánájda ja nuorajda

Vargga gájkka bádnesujtto mánájda ja nuorajda dan jáhkáj gå 9 jage ålliji la mávso dagi. Nåv la goappátjagá álmmukbádnesujto ja priváhtta bádnedåktårij lunna gudi mánájt duosstu.

Patiänntamávso ållessjattugij bádnesujttuj

Sujttovaddij gaskan li sierra mávso. Gatjáda bádnesujttobarggijs duv klinijkan majt jur duv sujtto máksá.

Diŋŋgomav máhtsadit

Skuolka duostudahkaj gånnå la ájgev diŋŋgum ja buorre ájgen máhtsada jus i boahtet máhte. Ietján huoman viertti mákset.

Hähkka bádnesujtto

Biejvijt árggan

Skuolka ietjat bádneklinijkkaj.

Iehkedijt ja basijt

Unnep hähkka vidjura degu luovvanam dievddem ja binnep luottudahka:

Skuolka 1177 vuostatjin jali aktavuodav ietjat bádneklinijkajn maŋep árga válde.

Vájves hähkka vidjurij bálij, buojkulvissan fällamijn jali infeksjåvnnåbálij rievddam almulasjvidjurin: 

Skuolka 112.

Ekonomak dårja

Stáhta bádnesujttoduodastus

Ållessjattugin la dujna rievtesvuohta jahkásasj bádnesujttodoarjjagij 300 jali 600 kråvnå åvdås. Dav Oadjodåjmadahka njuolgga duv sujttovaddáj máksá. Gávnnu aj allamáksosuodje mij merkaj dån oattjo ienep ekonomak doarjjagav bádnesujttuj mij divrru ienebuv gå 3000 kråvnå jahkáj.

Jus dujna älla bádnesujtujn ráde

Jus i bádnesujtov máhte mákset de lådnaåtsålvisájn jali gållojuohkemijn oattjo viehkev. E gájkka bádnesujttoduostudagá máksemplánav jali bádnesujttolånav fála. Muhttijn la sosiáladårja tjoavddusin. De maná sosiáladievnastussaj dan kommuvnan gånnå åro.

10 februari 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering