Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Du vuoigatvuohta geavahit unnitlogugiela / Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Gullot go soames dain nášuvnnalaš unnitloguide dus lea vuoigatvuohta geavahit iežat giela oktavuođaiguin eiseválddiiguin. Dás oaččut diehtit makkár gielalaš vuoigatvuođa dus leat ja makkár gáibádusaid sáhtát bidjat iežat gildii ja iežá eiseválddiide.

samiska flaggan

Ođđajagimánu 1b. 2010 bođii ođđa láhka nášuvnnalaš unnitloguid unnitlogugielaid birra. Nášuvnnalaš unnitlohkui gullot judalaččat, romat, sámit, ruoŧŧelašsuopmelaččat ja durdnosleagilaččat. Nášuvnnalaš unnitlogugielat leat jiddisch, románagiella (romani chib), sámigiella, suomagiella ja meänkieli.

Visot nášuvnnalaš unnitlogugielat galget suodjaluvvot ja ovddiduvvot

Lága jelgii nášuvnnalaš unnitlogugielat galget suodjaluvvot ja ovddiduvvot. Dat guhte gullo ovtta unnitlohkui galgá leat vuoigatvuohta oahppat, ovddidit ja geavahit iežaset unnitlogugiela. Eiseválddit galget guldalit nášuvnnalaš unnitloguide ja vuhtii váldit sin dárbbuid.

Eiseválddiin lea geatnegasvuohta dieđihit dutnje iežat vuoigatvuođaid birra, beroškeahttá makkár nášuvnnalaš unnitlogugiela don ságastat ja gos Ruoŧas orut.

Erenoamáš nanu vuoigatvuođat suomagillii, meänkillii ja sámigillii
Erenoamáš nanu vuoigatvuođat lea das guhte ságasta suomagiela, meänkiela dahje sámigiela ja orrut gielddas hálddahusguovllus. Vuolimus siiddus oainnát jus du gielda lea mielde hálddahusguovllus.

Don guhte orut gielddas hálddahusguovllus lea vuoigatvuohta gulahallat eiseválddiiguin iežaset gielain. Galggat oažžut vástádusa njálmmálaččat ja čálalaččat seammá gielas.

Sáhtát gáibidit oažžut máná- ja boarrásiiddivššu ollásit dahje oassái suomagillii, meänkillii dahje sámigillii.

Jus orut Gironis, Jielleváris, Árjepluovves, Jåhkåmåhkes, Haparánddas, Bájilis dahje Övertorneås dus lea vuoigatvuohta geavahit unnitlogugiela oktavuođain duopmostuoluin.

Don guhte orut gielddas mii ii gullo hálddahusguvlui galggat maid sáhttit váldit oktavuođa eiseválddiiguin ja oažžut boarrásiiddivššu suomagillii, meänkillii dahje sámigillii, jus gávdno bargi gii máhttá giela. Eiseválddit galget bearráigeahččat ahte gávdno bargit geat máhtte giela dalle go lea dárbu.

Beroškeahttá gos orut galggat máhttit čállit suomagillii, meänkillii ja sámigillii Riikabeaivvi áittardeddjiide, Justitiekanslerii, Dáhkádusgássái, Vearrodoaimmahahkii ja Vealahanáittardeaddjái.

Dáin sajiin oaččut veahki

Jus du gielda dahje iežá eiseválddit eai ceavzze lága du mielas de sáhtát váldit oktavuođa Leanstivrrain Stockholmma leanas dahje Sámedikkiin mat galget bearráigeahččat ahte láhka čuovvuluvvo. Sámedikkis lea ovddasvástádus sámigielas ja Leanadiggi Stockholmas lea ovddasvástádus iežá gielain.

Ossodat unnitloguáššiide Leanadikkis Stockholma leanas
Tfn 08-785 40 00

Sámediggi
Tfn 0980-780 30

22 mars 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering