Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Kulturplána Norrbottenii 2018–2021 / Kulturplan för Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Našuvnnalaš unnitlogut ja álgoálbmot leat áidnalunddot oassi Norrbottena kultureallimis ja danin lea kulturpolitihka guovlu mii prioriterejuvvo regiovnnas mas lea sierra ovdánahttindoaibmabidju Norrbottena kulturplánas. Regiovdna Norrbotten háliida doarjut ovdáneami sihke kultuvrras ja dáiddalaš ovdáneami nugo unnitlogugielaid.

Sofia Janok
Sofia Jannok.

Kultursuorggis oidno ovdáneapmi gos máŋgasat loktejit iežaset našuvnnalaš unnitloguidentiteahta ja geavahit dan iežaset dáiddalaš  ilmmuheamis ja ráhkadit dáidaga iežaset vásáhusain ja historjjás. Dáiddárat ja kulturbargit eahpidit normeriid, stereotiippaid ja koloniála perspektiivvaid mat rievdadit servodaga oainnu unnitloguide ja ráhkadit gierdevašvuođa, earenoamážit iežaset joavkkus. Máŋggabealatvuohta lea anolaš maid dárbbaha váldit vuhtii. Eatnašat háliidit váldit ruovttoluotta ja geavahit iežaset našuvnnalaš unnitlogugiela ja sámegiela mii lea ovdánan maid regiovdna dorjo ja lea viehka dehálaš čalmmustahttit, earenoamážit regiovnna iežaset doaimmas. Oahppa našuvnnalaš unnitloguid ja sápmelaččaid dili birra dárbbahuvvo eanetloguservodagas ja lea oktasaš ovddasvástádus oba regiovdnii.

Kulturplána Norrbottenii 2018–2021 Populáraveršuvdna

22 mars 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering