Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Fotografering och filmning i vården

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Landstinget har en regel som innebär att tillstånd krävs för att fotografera eller filma i landstingets lokaler och fordon där det bedrivs sjukvård eller tandvård. Tillståndskravet finns i första hand för att skydda patienternas integritet och gäller för såväl media som patienter och anhöriga.

Regeln om fotografering och filmning i vården ingår i landstingets samlade dokument över regler och riktlinjer. Här nedan kan du läsa regeln i sin helhet:

Fotografering och filmning i vården

Tillstånd krävs för fotografering

Sjukhus, vårdinrättningar eller sjuktransporter är inte offentliga platser och därför krävs tillstånd för att få fotografera eller filma i landstingets lokaler (eller fordon) där det bedrivs sjukvård eller tandvård. Tillståndskravet finns för att i första hand skydda patienternas integritet, men även för att ge personalen förutsättningar att utföra sitt arbete. Kravet gäller såväl för media som för patienter och anhöriga. Fotografering och filmning benämns nedan fotografering.

Patientens integritet främst

En patient eller anhörig ska inte, utan föregående medgivande, behöva medverka vid fotografering, intervju eller inspelning. Detta gäller vare sig av andra patienter, anhöriga eller av media i samband med en vårdkontakt. Värnandet om patientsekretessen är alltid överordnat strävan till öppenhet gentemot massmedier. Det innebär att alla överväganden under ett vårdtillfälle, till exempel när det gäller beslut rörande vilka personer som får vara närvarande vid vårdarbetet, ska gälla patientnytta och patientsäkerhet.

Medier hänvisas till chef för berörd verksamhet för begäran om tillstånd att fotografera

Patienter som fotograferar personal

Personal ska inte mot sin vilja riskera att fotograferas i samband med utförande av sitt arbete. Patienter eller anhöriga får därför inte fotografera en undersökning/behandling utan godkännande från berörd(a) anställda samt efter tillstånd av ansvarig chef.

Tillstånd i allmänna utrymmen

Fotografering är inte tillåten inom landstingets sjukvårdande fastigheter eftersom patienter inte får riskera att fotograferas omedvetet och utan sitt medgivande. Platschef kan ge media tillstånd att fotografera i sjukhusets allmänna utrymmen och entréer.

Ljudupptagning

Om en patient önskar spela in ett samtal ska vårdpersonal och patient enas om formerna för detta. Utgångspunkten är att ljudupptagning ska tillåtas.

3 augusti 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering