Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Patient med bäckenfraktur drabbas av akut njursvikt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Patient drabbas av akut njursvikt efter att det inte uppmärksammats vid besök på akutmottagningen att patienten hade blodförtunnande behandling, att PK-provet var förhöjt och att njurfunktionen försämrats.

Patient kommer till akutmottagningen efter fall. Undersökning visar en bäckenfraktur. Patienten skickas hem för konservativ behandling. Vid besöket uppmärksammas inte att patienten har blodförtunnande behandling och att ett blodprov som visar effekten av den blodförtunnande behandlingen, så kallat PK-prov, var förhöjt. Att njurfunktionen har försämrats uppmärksammas inte heller.

När patienten söker akutmottagningen igen en vecka efter fallet på grund av svårigheter att kissa misstänks inte akut njursvikt vara orsaken, därför tas inga prover. Patienten återkommer senare under samma dygn på remiss från hälsocentral och då konstateras akut njursvikt och mycket högt värde på PK-provet. Patienten skickas då för akut dialys till annat sjukhus. Njurarna återhämtar sig och njurfunktionen är nu åter normaliserad.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria av det enskilda fallet och för att eventuella brister i handläggningen ska åtgärdas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare skall anmäla händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada. Detta för att lära av misstagen och låta andra ta del av dem för att på så sätt förbättra vården.

Kontaktperson

Namn: Ulf Carlsson
Titel: Chefläkare, Piteå sjukhus
Telefonnummer: 0911-756 41

8 juli 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering