Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Lex Maria - fakta

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten är skyldig att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada för patienten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas för lex Maria.

En lex Maria-anmälan görs alltid för att stärka patientsäkerheten och förbättra vården. Syftet är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad allvarlig skada/sjukdom eller risk för sådan och förebygga att liknande händelser inträffar igen.

Patienten, eller närstående, ska också genom utredningen så långt som möjligt få klarhet i vad som har inträffat och varför skadan eller sjukdomen har uppstått.

Restriktivt vid suicid

En lex Maria-anmälan görs om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt, har begått suicid.

Världshälsoorganisationen WHO har antagit rekommendationer för publicering av information om suicid i syfte att värna om patienten och anhöriga samt för att undvika impulshandlingar hos människor som är suicidbenägna.

Var alltid restriktiv med att publicera information om suicid och WHO rekommenderar ingen glorifiering och ingen metodbeskrivning av suicid.

21 januari 2013
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering