Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Policy för Region Norrbottens medieverksamhet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Öppenhet är en av hörnstenarna i vårt demokratiska samhälle. Press, radio, TV och andra massmedier spelar en viktig roll för att hålla denna öppenheten vid liv genom att fritt granska, kritisera och informera. Massmedia har ett grundlagsskyddat uppdrag som även omfattar skildringar av Region Norrbottens verksamheter. Massmedia är också en viktig kanal för förmedling av Region Norrbottens externa information.

Region Norrbottens förhållande till massmedia ska kännetecknas av öppenhet, serviceanda och professionalism. I Region Norrbottens medieverksamhet ska särskilt följande punkter beaktas:

 1. För Region Norrbotten gäller offentlighetsprincipen, sekretesslagstiftningen och förordningen om serviceskyldighet. Allmänna handlingar som inte faller under sekretess ska lämnas ut utan dröjsmål. Samma höga servicenivå ska gälla information som lämnas muntligt.
 2. Alla anställda som uttalar sig i Region Norrbottens namn ska känna till och tillämpa Region Norrbottens pedagogiska stöd i mediefrågor, "Att umgås med media, Råd & Riktlinjer för kontakter med massmedia", offentlighetsprincipen, sekretesslagstiftningen och förordningen om serviceskyldighet samt de grundläggande villkor och de etiska regler som massmedia arbetar under.
 3. Värnandet om patientsekretessen är alltid överordnad strävan till öppenhet gentemot massmedia. Sjukhus och vårdinrättningar är inga offentliga platser. Massmedia hänvisas till avdelningens enhetschef eller motsvarande.
 4. Anställda inom Region Norrbotten får aldrig efterforska massmedias källor, som är skyddade enligt grundlag.
 5. Varje chef inom Region Norrbotten har informationsansvaret för sin verksamhet, såväl internt som externt till massmedia.
 6. Verksamhetsföreträdare och andra ansvariga med mediekontakter ska sträva efter att vara tillgängliga när massmedia söker kontakt.
 7. Informationen till massmedia ska vara sann, snabb, trovärdig, saklig, lätt att förstå och försedd med en tydlig avsändare.
 8. Alla medier ska behandlas lika.
 9. Region Norrbottens presstjänst har ett särskilt ansvar i upprätthållandet av goda kontakter med massmedia. Presstjänsten ska också bistå Region Norrbottens verksamhet med råd och stöd i mediefrågor.
 10. För att ha en god beredskap inom organisationen bör verksamhetsföreträdare som uttalar sig i Region Norrbottens namn meddela Kommunikationsavdelningen.

Policyn fastställdes vid dåvarande Landstingsstyrelsens sammanträde den 27 juni 2002.

2 september 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering