Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Norrbottens besöksnäring växer snabbt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2017-12-12
  •  Källa: Region Norrbotten
Besöksnäringen Besöksnäringen ökar, både i Norrbotten och resten av Sverige. Länk till bild

Besöksnäringen är stor och fortsatt växande näring. Under 2000-talet har svensk turism ökat från 150 000 miljoner kronor till nästan 300 000 miljoner kronor. I Norrbotten ökar antalet gästnätter för varje år. – De senaste åren har inneburit en otrolig utveckling, inte minst regionalt, säger forskaren Daniel Örtqvist.

Hur mår egentligen den norrbottniska besöksnäringen? Den frågan har Region Norrbotten ställt till Daniel Örtqvist från Luleå tekniska universitet. Tillsammans med kollegan Thomas Ejdemo har han studerat hur länets besöksnäring utvecklats under åren 2007-2015.

Intervjuer med den norrbottniska besöksnäringen visar att Swedish Lapland spelar en viktig roll för de många små företag som verkar i länet.

– Man behöver någon som banar väg och samlar resurserna. Många destinationer är för små för att själva locka besökare utan det behövs en regional företrädare, konstaterar Daniel Örtqvist.

Företagen är överens om vilken målgrupp man riktar sig till. Man satsar hellre på få men betalstarka kunder än massturism.

– Tidigare riktade sig den norrbottniska turismen till väldigt många kundsegment. Men att inte avgränsa sig och ha hela världen som målgrupp är inte bra.

Det är inte bara synen på drömturisten som smalnat av. Företagen har också blivit mer specialiserade. Tidigare kunde ett företag både köra hundspann, servera mat och ordna boende. Nu siktar många in sig på sin specialitet och låter andra företag ta del av inkomsterna från till exempel transport och logi.

– Ett exempel på det är Icehotel som behöver många aktivitetsföretag runt omkring sig för att kunna sysselsätta sina gäster.

Besöksnäringen bidrar inte bara med ekonomisk tillväxt utan även till jämställdhet. Inom turismen är nämligen könsfördelningen lite jämnare än generellt i näringslivet. I ledningen för företag inom besöksnäringen är 44 procent av deltagarna kvinnor, jämfört med 26 procent kvinnor i ledningsgrupp i samhället i stort.

– Besöksnäringen har förutsättningar till att bidra till ökad jämställdhet på arbetsmarknaden i Norrbotten.

Rapporten Hur mår besöksnäringen i Norrbotten presenterades för politiker, tjänstemän och regionala aktörer vid ett dialogmöte under måndagen.

– Vi ser att besöksnäringen breddar arbetsmarknaden och gynnar det lokala näringslivet speciellt i glesbygden. Ett sånt exempel är Tree Hotel i Harads som många vill besöka, säger Anders Öberg, regionråd (S).

Kontaktperson

Namn: Daniel Örtqvist
Titel: Professor, Luleå tekniska universitet
Växel: 0920-28 40 00

11 december 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering