Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Kulturförståelse ska förbättra vården för samer

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-06-03
  •  Källa: Region Norrbotten

Vårdpersonal med kulturförståelse, ett bra bemötande och god tillgänglighet. Det är vad samerna efterlyser från hälso- och sjukvården. Det visar en sammanställning från en webbenkät som gjordes hösten 2018 av Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

Enkäten riktade sig till den som är 15 år eller äldre, definierar sig som same och bor i Sverige. Syftet med enkäten var att få veta mer om samers erfarenheter av hälso- och sjukvården och vilka behov som finns. Totalt besvarade 235 personer enkäten och majoriteten kom från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Dalarna.

Att vårdpersonal har samisk kulturförståelse lyftes fram som en viktig del för en mer inkluderade hälso- och sjukvård. Med kulturförståelse menas bland annat kunskap om samisk kultur, historia, samiska livsvillkor, vad det innebär att leva i minoritet och renskötselns livsvillkor och förutsättningar.

– Genom att öka kunskapen hos personalen kan vi undvika missförstånd och underlätta kommunikationen i mötet med patienten. Det stämmer även överens med hälso- och sjukvårdens ambition om en personcentrerad och behovsstyrd vård, säger Lotta Omma, länskoordinator Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Region Norrbotten.

För att möta önskemålen ska Kunskapsnätverket för samisk hälsa ta fram en e-utbildning som ska ge ökad kulturförståelse hos personal inom vården. Det sker i samarbete med Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsa.

– Utbildningsinsatser om kulturförståelse är mycket viktigt, det är inte samerna som ska behöva utbilda personalen under själva vårdmötet, säger Lotta Omma.

Utbildningen lanseras under hösten.

En viktig del i uppbyggandet av samisk kulturförståelse är att ta till vara de samiska kompetenser som redan finns inom hälso- och sjukvården. Det görs bland annat i samiska kompetensnätverk för personal inom regionerna i Västerbotten, Dalarna, Jämtland Härjedalen och Norrbotten.

Möjligheten att prata samiska med vårdpersonalen under patientbesöket var främst viktigt för renskötare och samer i Jämtland Härjedalen. I enkätsvaren framkom det även att renskötare ofta undviker att berätta om sitt samiska ursprung och att hälften av dessa upplever att de blivit illa behandlad av hälso- och sjukvården på grund av sitt ursprung.

– Det framkommer inte i denna enkät vad den upplevelsen beror på. Men i en tidigare publicerad avhandling kan man se att några faktorer som påverkar det låga förtroendet är historiska trauman, den egna kulturen, upplevelser att personalen har bristande kulturkompetens och sjukvårdens organisation. Vår förhoppning är att e-utbildningen ska lösa den här typen av problematik, säger Lotta Omma. 

Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa ska säkerställa vård på lika villkor för Sveriges samiska befolkning genom att öka tillgången på språk- och kulturanpassade tjänster i hälso- och sjukvården. Projektet är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna.

Det finns en styrgrupp och en politisk referensgrupp med representanter från regionerna, Sametinget, Landsförbundet Svenska Samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska Samernas Riksförbund. Projektet pågår 2017–2019 med stöd från Socialdepartementet.

Kontaktperson

Namn: Lotta Omma
Titel: Länskoordinator, Region Norrbotten
Telefonnummer: lotta.omma@norrbotten.se eller 070-271 00 19

31 maj 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering