Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

1177 Vårdguiden på telefon hanteras säkert i Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-02-19
  •  Källa: Region Norrbotten

– Region Norrbotten berörs inte alls av den säkerhetsbrist med inspelade samtal som drabbat regioner med underleverantörer för datalagring. Vi använder ett nationellt gemensamt system med hög säkerhet, säger Anders Nordin, IT/MT-Direktör vid Region Norrbotten.

En säkerhetsbrist med inspelade samtal till 1177 Vårdguiden på telefon har upptäckts och åtgärdats. Säkerhetsbristen berör regionerna Stockholm, Sörmland och Värmland som har avtal med underleverantören Medhelp som vårdgivare för 1177 Vårdguiden på telefon.

Säkerhetsbristerna som funnits hos vårdgivaren Medhelp i de tre regionerna är åtgärdade. Servern där samtalen lagrats är avstängd och inte längre åtkomlig.

Övriga 18 regioner inklusive Region Norrbotten, använder ett gemensamt system som inte berörs av säkerhetsbristen. Detta system drivs av Inera som ägs av Sveriges regioner och kommuner genom SKL.

Alla samtal till 1177 Vårdguiden på telefon spelas in och sparas för att man i efterhand till exempel ska kunna ta reda på vilka råd som getts till en patient. Inspelningarna ska behandlas med sekretess enligt patientdatalagen. Vårdgivaren är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna i journalen.

Samtalen ska enligt patientdatalagen skyddas på samma sätt som patientjournaler. Vanligtvis sparas patientjournaler i tio år.

Ineras telefonisystem lagrar inspelade samtal i Sverige i två separerade och skyddade datahallar i en helt egen servermiljö som inte delas med andra kunder. Telefonisystemet har ingen anslutning mot internet utan är endast anslutet mot det säkra nätverket Sjunet.

För att komma åt inspelade samtal krävs säker inloggning med SITHS-kort (id-handling) samt att kommunikationen sker krypterad över Sjunet. All åtkomst till inspelade samtal behörighetskontrolleras och loggas.

Läs mer om hur Inera hanterar 1177 Vårdguiden på telefon

Om 1177 Vårdguiden på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.

Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Varje region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning. Tillsammans ingår alla i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. De råd du får håller därför samma kvalitet i hela landet.

I Norrbotten finns rådgivningssköterskor i Kalix, Luleå och Piteå. Region Norrbotten samarbetar även med Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen, för att alltid ha full kapacitet att ta emot telefonsamtal.

Sjuksköterskorna som arbetar på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka 4,2 miljoner samtal per år. Av de som ringer 1177 följer över 90 procent de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.

Kontaktperson

Namn: Anders Nordin
Titel: IT/MT-Direktör
Telefonnummer: 0920-28 41 97

19 februari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering