Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Antibiotikarestistens måste stoppas

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-10-16
  •  Källa: Region Norrbotten

Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner svårare eller till och med omöjliga att bota. Det orsakar både stort lidande och höga kostnader för sjukvården.

Modern sjukvård är beroende av antibiotika vid exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer eftersom de innebär en ökad infektionsrisk. Därför är det viktigt att antibiotika bara används när det behövs och på rätt sätt. Det handlar om att vara antibiotikasmart.

Antibiotika används för att bota infektioner orsakade av bakterier. God hygien och hygienrutiner är något som kan förebygga infektioner och smittspridning. Det gäller både vården och samhället i stort.

– Om vi genom att ha god hygien kan undvika att folk smittas av bakterier minskar behovet av antibiotika. Inom vården finns det väldigt tydliga regler för hur vi ska bete oss för att minska smittspridning, säger Susanne Hansson Frölander, enhetschef på Vårdhygien inom Region Norrbotten.

Att barn och äldre vaccineras minskar också infektionstrycket. För barn är det barnvaccinationsprogrammet som gäller. För äldre är vaccination mot influensa och pneumokocker viktigt.

– Alla som är äldre bör vaccinera sig mot både influensa och pneumokocker. I Norrbotten är det ju dessutom helt gratis att vaccinera sig mot pneumokocker om man är över 65 år eller tillhör en riskgrupp, säger Anders Nystedt.

Det krävs att vården, samhället och enskilda människor går samman för att vi ska kunna bli riktigt antibiotikasmarta. Det handlar till exempel om att bara äta antibiotika som är utskriven till just dig, och bara för den infektion som läkaren har gett dig medicinen för. Att ge bort överbliven medicin till en annan person är olämpligt.

– Det finns också infektioner som kroppen kan ta hand om själv, till exempel urinvägsinfektion, bihåleinflammation eller öroninflammation hos barn upp till tolv år. Där behövs inte alltid antibiotika, säger Anders Nystedt.

18 oktober är Antibiotikans dag. Inom Region Norrbotten uppmärksammas detta genom en temadag riktad till vårdpersonal. Bland annat föreläser Stephan Stenmark som är ordförande för den nationella arbetsgruppen Strama som arbetar mot antibiotikaresistens.

– Världshälsoorganisationen, WHO, listar antibiotikaresistens som ett av de tio farligaste hoten mot folkhälsan och det är något vi i Norrbotten tar på stort allvar, säger Susanne Hansson Frölander. 

Vad är antibiotika?

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. I dagligt tal kallas antibiotika ofta för penicillin. Men penicillin är bara en av flera olika grupper av antibiotika, även om det är den mest använda gruppen.

Infektioner som orsakas av till exempel virus eller svampar kan inte botas med antibiotika. Ett exempel på virus är förkylningsvirus.

Pressbild

Anders Nystedt

Högupplöst bild på Anders Nystedt.

Foto: Anders Alm

Kontaktperson

Namn: Anders Nystedt
Titel: Smittskyddsläkare
Telefonnummer: 073-064 17 67

Namn: Susanne Hansson Frölander
Titel: Enhetschef, Vårdhygien
Telefonnummer: 070-386 71 3317 oktober 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering