Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

En ekonomi i balans

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-06-03
  •  Källa: Region Norrbotten

Region Norrbottens hälso- och sjukvård behöver genomgå stora förändringar de närmaste åren, både vad gäller arbetssätt och hur vårdens tjänster erbjuds befolkningen. Förändringarna gäller också kultur, näringsliv och övrig regional utveckling. Den 4 juni lyfts flera förslag till strategisk inriktning för att hantera den ekonomiska utmaningen till regionstyrelsen för att därefter godkännas av regionfullmäktige.

– Vi vet att Norrbotten kommer att ha färre som är i arbetsför ålder och fler som behöver vård eftersom vår befolkning blir äldre. Därför behöver vi både arbeta med dagens ekonomiska underskott i verksamheterna och se till att vi i framtiden kan erbjuda en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård på nya sätt, säger Kenneth Backgård, regionstyrelsens ordförande.

I höstas beslutade regionfullmäktige att det ska planeras för införande av MR-kameror på Kiruna och Kalix sjukhus. Samtidigt togs också beslut om en finansplan där en särskild lönesatsning på 50 mnkr görs under planperioden och om införande av ortsplacerade distriktssköterskor.

– Vi behöver göra riktade val där vi både satsar och sparar under kommande år. MR-kamerorna, ortsplacerade distriktssköterskor och lönesatsningen ligger fast, säger Kenneth Backgård. 

När det gäller det ekonomiska läget har Region Norrbotten en negativ trend. Årets första delårsrapport visar att det finansiella resultatmålet uppnås för delåret men det beror på en orealiserad värdeökning av Region Norrbottens pensionsportfölj. Nettokostnaderna i verksamheten ökar dubbelt så mycket som intäkterna i form av skatter, statsbidrag och utjämning. Det gör att verksamhetens resultat blir negativt för årets första månader och beräknas även bli det för helåret 2019.

Under 2020 ska Region Norrbottens ekonomi vara i balans för alla verksamheter och det innebär kostnadsminskningar med 359 mnkr. Utöver det måste budgetramarna minskas under de kommande tre åren med totalt 344 mnkr på grund av att skatter, statsbidrag och utjämning inte räcker till att finansiera nuvarande budgetramar.

– Det innebär att verksamheternas kostnader ska minska med ungefär tio procent till och med 2022, säger Tarja Lepola ekonomidirektör.

I förslaget för den strategiska planen som omfattar åren 2020–2022 finns flera åtgärder kopplat till ekonomi och struktur. Dessa är bland annat:

  • Översyn av samtliga verksamheter och innehållet på de fem sjukhusen
  • Översyn av lednings- och stabsorganisationen
  • Primärvårdens uppdrag ska tydliggöras. Dess organisation samt rutiner och processer ska genomlysas i syfte att nå högre effektivitet.

Sammanfattningsvis ska effektivisering ske av sjukvård och tandvård, arbetssätt i vården, administration, service och regional utveckling.

Så funkar strategiska planen

Regionfullmäktige godkänner planen. Sedan lämnas den till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden. Styrelsen och nämnderna konkretiserar strategiska målen med framgångsfaktorer och styrmått i respektive plan. Planerna lämnas över till tjänstepersonerna i verksamheterna som tillsammans med övriga medarbetare bryter ner målen till bland annat verksamhetsmål.

Kontaktperson

Namn: Kenneth Backgård
Titel: Regionstyrelsens ordförande
Telefonnummer: 070-568 38 99

Namn: Tarja Lepola
Titel: Ekonomidirektör
Telefonnummer: 070-638 15 993 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering