Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Hög kvalitet på bröstcancervård i Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-10-09
  •  Källa: Region Norrbotten

Alla som utreds vid misstanke om cancer ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid oavsett var i landet patienten söker vård. I Norrbotten opereras nästan alla patienter inom fyra veckor från att en misstanke om bröstcancer uppstår.

Sedan tre år tillbaka ska vården för patienter med bröstcancer vara jämlik oavsett var man bor. Det kallas för standardiserat vårdförlopp och handlar om allt från väntetid till operation till hur patientens kontakt med vården bör vara.

Ett av målen inom det standardiserade vårdförloppet för bröstcancer är att åtta av tio patienter ska opererats inom 28 dagar från att en så kallad välgrundad misstanke om bröstcancer finns. Det är ett mål som Region Norrbotten klarar med god marginal. Här har drygt var nionde kvinna opererats inom utsatt tid. Det är tredje bäst i landet.

– Vi har arbetat aktivt med att förbättra ledtiderna genom att kontinuerligt se över processen, hitta onödiga tidstjuvar och effektivisera vården. Samtliga medicinska discipliner som är inblandade i bröstcancervården har patienten i fokus och vi har ett mycket gott samarbete vilket ger snabb och korrekt vård, säger Lena Johansson, kirurg och överläkare inom Region Norrbotten.

För att bröstcancerpatienter ska få så bra och heltäckande vård som möjligt behandlas de av ett team där många specialister och professioner som ingår. I Norrbotten handläggs samtliga patienter ett sådant multidisciplinärt team.

– All bröstcancervård baseras på nationella riktlinjer och gällande vårdprogram ur alla perspektiv, säger Lena Johansson.

Att få ett cancerbesked är ofta både omtumlande och skrämmande. För att känna sig trygga med vården får alla bröstcancerpatienter i Norrbotten en kontaktsjuksköterska. I Norrbotten heter en av kontaktsjuksköterskorna Anette Gustavsson. Hon och hennes kollega ser till att de olika delarna av cancervården samordnas och berättar om hur olika händelser i vården går till och när de ska ske.

– Vi försöker hela tiden att ligga ett steg före i planeringen för att utnyttja vårdresurserna på bästa sätt och för att se till att patienterna får rätt vård i rätt tid, säger Anette Gustavsson.

Kontaktperson7 oktober 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering