Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Kalix stödteam lyfts som gott exempel

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-09-17
  •  Källa: Region Norrbotten
Stödteamet i Kalix ”Det finns stor nytta med integrerad behandling. Det är både smidigt och effektivt för patienterna.”, säger Susann Lindberg (th på bilden). Ulla Lindbäck och Karin Sundqvist instämmer. På bilden saknas Ann-Charlotte Christiansen.

En psykiskt sjuk person som missbrukar tillhör en av de mest utsatta grupperna i samhället. I Kalix arbetar kommunens socialtjänst och Region Norrbottens vuxenpsykiatri sida vid sida för att ge vård, stöd och hjälp. Idag besöker Sveriges kommuner och landsting Kalix för att lära mer om hur det framgångsrika arbetet med case managers i glesbygd fungerar.

– För den som är psykiskt sjuk och har ett missbruk är det ett stort stöd att bara behöva ha kontakt med en person, en case manager. Vi har lång erfarenhet och ser många vinster av att arbeta på det här sättet. Bland annat blir det färre inskrivningar i slutenvården, säger Tuija Halonen, enhetschef, Region Norrbotten.

Stödteamen skapades för att fånga upp en patientgrupp som tidigare ofta fallit mellan stolarna. En case manager har ett aktivt uppsökande arbetssätt som innebär hög tillgänglighet, flexibilitet och kontinuitet.

– Case management är en evidensbaserad arbetsmetod som rekommenderas för den här målgruppen. Från SKL:s sida vill se hur Kalix jobbar praktiskt och få med oss goda exempel som vi kan sprida i landet, säger Mikael Malm som arbetar med missbruk och beroendevård vid Sveriges kommuner och landsting.

I Kalix stödteam finns Susann Lindberg och Karin Sundqvist som är anställda inom Region Norrbotten och Ulla Lindbäck och Ann-Charlotte Christiansen som kommer från socialförvaltningen inom Kalix kommun. Teamet har varit verksamt i över tio år och alla fyra har jobbat i teamet sedan start.

Norrbotten är ett stort län med långa avstånd. Under sitt besök vill SKL lära mer om hur man jobbar med psykiskt sjuka som missbrukar och gör vården tillgänglig trots geografin.

– Visst händer det att vi behöver åka en del, men även om en klient bor i en by är det inte så många mil, säger Karin Sundqvist.

Att vara case manager på en liten ort har också klara fördelar. Det finns bara en hälsocentral i Kalix och psykiatrin ligger tvärs över gatan från socialtjänsten.

– Vi har väldigt bra personkännedom och vet alltid vem vi ska prata med. Alla kontaktvägar är väl inarbetade och det gynnar våra klienter, säger Ulla Lindbäck.

Stödteamet i Kalix har just nu 27 klienter. En del har fått stöd under lång tid, andra är helt nya. Kontakten med teamet brukar vara tätast i början för att sedan glesas ut när det går bättre för klienten. Både klienter och anhöriga är nöjda med stödteamets arbete.

– Vi har fått frågor om framtiden, men det finns inga planer på att sluta med case managers. Både Region Norrbotten och Kalix kommun är väldigt nöjda, säger Susann Lindberg.

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT-modellen innebär samordning av resurser och insatser till personer med komplexa behov till följd av samsjuklighet i missbruk och psykiska störningar. Insatserna samordnas av en case manager, som har det samlade ansvaret för alla stöd- och behandlingsinsatser för personen.

Kontaktperson

Namn: Susann Lindberg
Titel: Case manager, Region Norrbotten
Telefonnummer: 076-103 18 96

13 september 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering