Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Lägst sjukfrånvaro i landet

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-03-11
  •  Källa: Region Norrbotten

I Region Norrbotten ligger sjukfrånvaron på fem procent. Det är knappt en procentenhet lägre än genomsnittet för rikets regioner och innebär att Region Norrbotten har lägst sjukfrånvaro bland alla regioner i landet.

– Det är mycket glädjande att sjukfrånvaron i regionen minskar och vi har under många år arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett prioriterat fokusområde, säger Ulrika Sundquist, HR-direktör i Region Norrbotten.

Region Norrbotten har under ett års tid drivit ett projekt tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro hos regionens medarbetare. Genom tidiga insatser och stärkt samverkan hoppas Region Norrbotten kunna förebygga sjukskrivning och möjliggöra för medarbetare att stanna i arbete, vilket är en del i arbetet med att skapa hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser.

– Norrbottens demografiska förutsättningar medför att det är en utmaning att klara kompetensförsörjningen både nu och i framtiden. Förutom att sjukfrånvaron påverkar regionens möjlighet att bemanna sina verksamheter, är det ett personligt lidande för individerna som är sjuka och den del av sjukfrånvaron som går att förebygga ska vi absolut fokusera på att minska, säger Ulrika Sundquist.

Just nu ingår Folktandvården, anestesi/operation/intensivvård, bild- och funktionsmedicin samt Piteå närsjukvårdsområde i projektet som fortsätter till årsskiftet.

– Genom att sätta in rätt åtgärd på rätt nivå, individ-, grupp- eller organisationsnivå, upplever pilotverksamheternas chefer och medarbetare att stödet i arbetsmiljöfrågor blir effektivare och bättre, säger Marie Forslund som arbetar som HR-strateg med inriktning mot arbetsmiljö.

Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro jämfört med män, totalt är kvinnornas sjukfrånvaro 5,5 procent medan männens sjukfrånvaro är 2,9 procent.

Det är SKL som har sammanställt regioner och landstings sjukfrånvaro i en ny rapport. Uppgifterna är hämtade från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och landstingens årsredovisningar.

Mer om rapporten hos SKL

Pressbild: Ulrika Sundquist

Fotograf: Anders Alm

Rättelse: I en tidigare version av pressmeddelandet angavs siffrorna som "procent" istället för det korrekta procentenheter.

Kontaktperson

Namn: Ulrika Sundquist
Titel: HR-direktör

Namn: Marie Forslund
Titel: HR-strateg
Telefonnummer: 072-218 86 9811 mars 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering