Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Nära åtta av tio nöjda med tillgång till vård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2019-02-28
  •  Källa: Region Norrbotten

Nära åtta av tio norrbottningar anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver, men färre är nöjda med väntetider. Förtroendet för 1177 Vårdguiden på nätet, 1177.se och dess e-tjänster fortsätter öka. Det är några av resultaten från undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018.

De allra flesta norrbottningar upplever att de har tillgång till den vård de behöver men liksom tidigare år ligger länet lägre än övriga riket inom flera områden. Det framkommer i den senaste Hälso- och sjukvårdsbarometern, en årlig nationell undersökning om hur invånare uppfattar den hälso- och sjukvården.  Tidigare års mer omfattande undersökningar har visat att restider är en vanligare förklaring i Norrbotten jämfört med övriga landet bland de som upplever en brist på tillgång till vård. Väntetider är annars den vanligaste orsaken som påverkar upplevelsen av tillgång till vård. När invånarna får frågan om de uppfattar att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör och inte något annat, är det knappt hälften av dem som har en uppfattning som anser att vården ges på lika villkor.

Länets södra närsjukvårdsområde sticker ut positivt

Hur nöjd man är och vilket förtroende man har för hälso- och sjukvården varierar i länet. Generellt sett har det södra närsjukvårdsområdet Piteå (Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog) liksom området Luleå och Boden mer positiv uppfattning när det gäller tillgång, väntetider och förtroende. Förtroendet för sjukhusen är generellt högre än för hälsocentralerna, även om förtroendet för sjukhusen är lägre än i riket. Ungefär 6 av 10 norrbottningar har ganska eller mycket stort förtroende för sjukhusen och aningen färre för hälsocentralerna. I området Piteå närsjukvårdsområde ses en överlag positiv utveckling för de senaste två åren med bland annat tydligt ökande förtroende för både hälsocentraler och hälso- och sjukvården i stort.

– Vi har jobbat aktivt med att öka tillgängligheten genom att införa nya lösningar som exempelvis lättakut och sköterskebemannad mottagning. Samarbete har blivit allt viktigare hos oss i området både mellan hälsocentraler men även med våra patientråd, kommuner med fler. Vi har arbetat tillsammans med att hela tiden ha patientens fokus, vilket i slutändan ju också ger goda resultat för alla parter, säger Eva-Lena Asplund, närsjukvårdsområdeschef för Piteå.

Fortsatt ökat förtroende för råd om vård via nät och telefon

1177 Vårdguiden på webben (1177.se) startade som nationell och regional tjänst 2010. 1177 Vårdguiden på telefon blev 2008 tillgängligt för samtliga sjukvårdsrådgivningar i landet. Sedan oktober 2011 är samtliga landsting och regioner anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Förtroendet och användningen har ökat stadigt och 2018 uppger 6 av 10 norrbottningar att de har ganska eller mycket stort förtroende för 1177.se samt 1177 Vårdguiden på telefon. Nära samma nivå på förtroendet för 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

– När det gäller 2018 års resultat är det glädjande att de allra flesta i länet anser att de har tillgång till den vård de behöver och även att vi kan se att förändrade arbetssätt i verksamheterna kan få effekt på både upplevda väntetider och förtroende.  Vi har samtidigt mycket att jobba vidare med för att göra vården mer tillgänglig då vi ser att skillnaderna är stora i länet och att många anser att de får vänta allt för länge på besök eller behandling och inte heller anser att vården ges på lika villkor säger regiondirektör Veronika Sundström.

 

Detta är Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern genomförs årligen i hela landet. Undersökningen ska fånga den vuxna befolkningens attityder och kännedom i frågor kopplat till hälso- och sjukvården. Syftet är att stimulera till demokratisk dialog och att identifiera förbättringsområden. Hälso- och sjukvårdsbarometern är därför ett av verktygen i regionernas arbete för att planera, leda, styra och förbättra hälso- och sjukvården.

Undersökningen genomfördes under perioden april-maj samt oktober-november 2018. Totalt 2000 personer spritt över hela Norrbotten har svarat på enkäten.

Resultaten i Vården i siffror

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018, resultat för Norrbotten

Hela rapporten Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018

SKL: Fortsatt högt förtroende för vården

Kontaktperson

Namn: Veronika Sundström
Titel: Regiondirektör
Telefonnummer: 0920-284355

Namn: Eva-Lena Asplund
Titel: Närsjukvårdsschef Piteå
Telefonnummer: 070-262 26 2228 februari 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering